ពិធីលើកតម្កើងពាណិជ្ជករវ័យក្មេងឆ្នើម ឆ្នាំ​២០១៩

(VOVWORLD) - ជាលទ្ធផល គណមេប្រយោគបានជ្រើស រើសបេក្ខជន បេក្ខនារីឆ្នើមចំនួន ៧២ នាក់ និងបេក្ខជន បេក្ខនារីពូកែបំផុតចំនួន ៩ នាក់ ក្នុងចំណោមបេក្ខជន បេក្ខនារី ទាំង ១០៩ នាក់ ដើម្បីប្រគល់កិត្តនាម ពាណិជ្ជ ករវ័យក្មេង ចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មឆ្នើម ឆ្នាំ២០១៩ នេះ។
ពិធីលើកតម្កើងពាណិជ្ជករវ័យក្មេងឆ្នើម ឆ្នាំ​២០១៩ - ảnh 1ពិធីលើកតម្កើងពាណិជ្ជករវ័យក្មេងឆ្នើម ឆ្នាំ២០១៩ (រូបថត៖ ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានវៀតណាម) 

នាយប់ថ្ងៃទី ២៨ ខែធ្នូ មជ្ឈឹមសម្ព័ន្ធសមាគមពាណិជ្ជករវ័យក្មេងវៀតណាម បានរៀបចំពិធីរំលឹកខួបលើកទី ៥ ឆ្នាំ នៃការបង្កើតក្លិបវិនិយោគ និងចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មសម្រាប់ពាណិជ្ជករវ័យក្មេង និងប្រគល់កិត្តនាម ពាណិជ្ជករវ័យក្មេង ចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មឆ្នើម ឆ្នាំ២០១៩។

កម្មវិធីជ្រើសតាំង ពាណិជ្ជករវ័យក្មេង ចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មឆ្នើម ឆ្នាំ២០១៩ បានបំផុសឡើងកាលពីខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩ ។ ជាលទ្ធផល គណមេប្រយោគបានជ្រើសរើសបេក្ខជន បេក្ខនារីឆ្នើមចំនួន ៧២ នាក់ និងបេក្ខជន បេក្ខនារីពូកែបំផុតចំនួន ៩ នាក់ ក្នុងចំណោមបេក្ខជន បេក្ខនារី ទាំង ១០៩ នាក់ ដើម្បីប្រគល់កិត្តនាម ពាណិជ្ជករវ័យក្មេង ចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មឆ្នើម ឆ្នាំ២០១៩ នេះផងដែរ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ