ពិព័ណ សៀវភៅកាសែតនិងរូបថតស្តីពី“នាយ ឧត្តមសេនីយ៍ Nguyen Chi Thanh -ជីវប្រវត្តនិងបុព្វហេតុ”

           

ពិព័ណ សៀវភៅកាសែតនិងរូបថតស្តីពី“នាយ ឧត្តមសេនីយ៍ Nguyen Chi Thanh -ជីវប្រវត្តនិងបុព្វហេតុ” - ảnh 1
          ពិព័ណស្តីពី“នាយឧត្តមសេនីយ៍ Nguyen Chi Thanh -
                ជីវប្រវត្តនិង​បុព្វហេតុ”បានប្រារព្ធឡើង។

Vovworld-ឆ្ពោះទៅពិធីរំលឹកខួបលើកទី១០០ ទិវាកំណើត​នាយឧត្តមសេនីយ៍
Nguyen Chi Thanh (ទី១មករា)នាថ្ងៃទី២១ធ្នូនៅខេត្ត Thanh Hoaភាគកណ្តាល
វៀតណាមពិព័ណ សៀវភៅកាសែតនិងរូបថតស្តីពី“នាយឧត្តមសេនីយ៍ Nguyen
Chi Thanh -ជីវប្រវត្តនិង​បុព្វហេតុ”បានប្រារព្ធឡើង។ ពិព័ណបានប្រមូលផ្តុំទៅ
លើប្រធានបទសំ​ខាន់ចំនួន៤គឺស្រុកកំណើតគ្រួសារកុមាភាពរបស់ នាយឧត្តម
សេនីយ៍ Nguyen Chi Thanh -នាយឧត្តមសេនីយ៍ Nguyen Chi Thanhអ្នកនយោបាយ
និងយោធាដ៍ទេព្យកោសល៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ