ពិភពលោកកត់ត្រាករណីឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ ចំនួន ២៩៧.០០០ នាក់ក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែ២៤ម៉ោងប៉ុណ្ណោះ

(VOVWORLD) - យោងតាមគេហទំព័រស្ថិតិអន្តរជាតិ worldometers.info បានឲ្យដឹងថា គិតត្រឹមម៉ោង ១ ថ្ងៃទី ១១ ខែតុលា (ម៉ោង UTC ) នៅលើពិភពលោកមានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ ១៩ សរុបចំនួន ២៣៨.៦២៧.៨៦១ នាក់ ក្នុងនោះមានអ្នកជំងឺចំនួន ៤.៨៦៦.៩១៤ នាក់បានស្លាប់។ 

សហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែជាប្រទេសដែលរងផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតដោយសារជំងឺរាតត្បាតកូវីដ ១៩ ដោយមានអ្នកជំងឺសរុបចំនួន ៤៥.២០៣.៤៧៨ លាននាក់ ក្នុងនោះមានករណីស្លាប់ចំនួន ៧៣៣.៥៧៥ នាក់។

ក្នុងរយៈពេល២៤ម៉ោងកន្លងមក ពិភពលោកបានរកឃើញករណីឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ថ្មីចំនួន ២៩៧.១៩០នាក់ ហើយអ្នកជំងឺចំនួន ៤.៤៩៩ នាក់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិត។ អង់គ្លេសបានរកឃើញករណីឆ្លងជំងឺថ្មីច្រើនបំផុតនៅលើពិភពលោកដោយមាន ៣៤.៥៧៤ករណី ខណៈពេលដែលរុស្ស៊ីជាប្រទេសដែលមានចំនួនករណីស្លាប់ខ្ពស់បំផុតដោយមាន ៩៦២ករណី៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ