ម្ចាស់ឆ្នោតស្លូវ៉ាគីប្រហែល ៤,៣ លាននាក់បានបោះឆ្នោតរដ្ឋសភាមុនកាលកំណត់

(VOVWORLD) - ដើម្បីទទួលបានអាសនៈនៅក្នុងស្ថាប័ននីតិប្បញ្ញត្តិខ្ពស់បំផុត គណបក្សមួយត្រូវការយ៉ាងតិច ៥% នៃសម្លេងឆ្នោត ខណៈដែលកម្រិតអប្បបរមាសម្រាប់សម្ព័ន្ធភាពដែលមាន ២ ឬ ៣ គណបក្សគឺ ៧% សម្ព័ន្ធភាពដែលមាន ៤ គណបក្សគឺ ១០ %។
ម្ចាស់ឆ្នោតស្លូវ៉ាគីប្រហែល ៤,៣ លាននាក់បានបោះឆ្នោតរដ្ឋសភាមុនកាលកំណត់ - ảnh 1ករិយាល័យបោះឆ្នោតនៅប្រទេសស្លូវ៉ាគីចាប់ផ្តើមបើកនៅម៉ោង ៧ ព្រឹក។ ប្រភព៖ Reuters

កាលពីម្សិលមិញ (ថ្ងៃទី ៣០ ខែកញ្ញា) ប្រទេសស្លូវ៉ាគីបានធ្វើការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋ (រដ្ឋសភា) មុនកាលកំណត់។ ម្ចាស់បោះឆ្នោតស្លូវ៉ាគីប្រហែល ៤,៣ លាននាក់មានសិទ្ធិបោះឆ្នោតដើម្បីជ្រើសរើសសមាជិកសភាចំនួន ១៥០ នាក់នៅក្នុងរដ្ឋសភាថ្មីក្នុងចំណោមបេក្ខជនមកពីគណបក្សនយោបាយចំនួន ២៥ និងសម្ព័ន្ធភាព។ យោងតាមលទ្ធផលស្ទង់មតិ គណបក្សនយោបាយរហូតដល់ ៩ អាចទទួលបានសំឡេងគ្រប់គ្រាន់ ដើម្បីក្លាយទៅជាសមាជិកសភាក្នុងរដ្ឋសភាស្លូវ៉ាគី។

យោងតាមច្បាប់របស់ប្រទេសនេះ ដើម្បីទទួលបានអាសនៈនៅក្នុងស្ថាប័ននីតិប្បញ្ញត្តិខ្ពស់បំផុត គណបក្សមួយត្រូវការយ៉ាងតិច ៥% នៃសម្លេងឆ្នោត ខណៈដែលកម្រិតអប្បបរមាសម្រាប់សម្ព័ន្ធភាពដែលមាន ២ ឬ ៣ គណបក្សគឺ ៧% សម្ព័ន្ធភាពដែលមាន ៤ គណបក្សគឺ ១០ %។  នៅក្នុងការស្ទង់មតិចុងក្រោយនេះ អត្រានៃការគាំទ្រសម្រាប់គណបក្សប្រជាធិបតេយ្យសង្គម (Smer-SD) របស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រី Robert Fico បានកើនឡើងដល់ជាង ២០% ខណៈដែលអត្រាគាំទ្រសម្រាប់ចលនាស្លូវ៉ាគី (PS) របស់អនុប្រធានសភាអឺរ៉ុប ( EP) លោក Michal Simeka ឈានដល់ ១៥-១៨% ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ