មនុស្សចំនួន៤៩៦នាក់ជាប់ឆ្នោតជាសមាជិកសភានីតិកាលទី១៤

មនុស្សចំនួន៤៩៦នាក់ជាប់ឆ្នោតជាសមាជិកសភានីតិកាលទី១៤ - ảnh 1
មនុស្សចំនួន៤៩៦នាក់ជាប់ឆ្នោតជាសមាជិកសភានីតិកាលទី១៤

(VOV)_នារសៀលថ្ងៃទី៩មិថុនា នៅទីក្រុងហាណូយ ក្នុងសន្និសីទកាសែតជាតិនិងអន្តរជាតិ ដោយក្រុមប្រឹក្សារៀបចំការបោះឆ្នោតជាតិរៀបចំឡើងប្រធានគណៈកម្មាធិ
ការការងារសមាជិកសភា លោក Tran Van Tuy បានប្រកាសលទ្ធផលបោះឆ្នោត និង
បញ្ជីឈ្មោះអ្នកជាប់ឆ្នោតជាសមាជិកសភានីតិកាលទី១៤។ តាមនោះ បរិមាណអ្នក
បោះឆ្នោតចូលរួមការបោះឆ្នោតសមាជិកសភា នីតិកាលទី១៤ និងសមាជិកក្រុម
ប្រឹក្សាប្រជាជនគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ អាណត្តិ ២០១៦-២០២១ នាថ្ងៃទី២២ឧសភា គឺ៦៧
លាននាក់ ស្មើនឹង៩៩,៣៥%។ បេក្ខជន​សមាជិកសភានីតិកាលទី១៤គឺ៨៧០នាក់ 
ហើយអ្នកជាប់ឆ្នោតគឺ៤៩៦នាក់។

            ថ្លែអមតិនៅទីនេះ អនុប្រធានរដ្ឋសភា លោក Phung Quoc Hien បានលើក
ច្បាស់ថា៖ ការបោះឆ្នោតសមាជិកសភា នីតិកាលទី១៤ និងក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនគ្រប់
ជាន់ថ្នាក់ អាណត្តិ ២០១៦-២០២១ ប្រកបដោយជោគជ័យ៕  

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ