រដ្ឋសភាចាប់ផ្ដើមសប្ដាហ៍ធ្វើការទី៣

(VOVWORLD) - នាថ្ងៃទី៦ វិច្ចិកា សម័យប្រជុំលើកទី៤ រដ្ឋសភានីតិកាលទី១៤ បានចាប់ផ្ដើម សប្ដាហ៍ធ្វើការទី៣។ 

   រដ្ឋសភាគ្រោងនឹងចំណាយរយៈពេល២ថ្ងៃដើមសប្ដាហ៍ ដើម្បីពិភាក្សាអំពីរបាយការណ៍របស់ប្រធានតុលាការប្រជាជនកំពូល និងប្រធាន អយ្យការប្រជាជនកំពូលឆ្នាំ២០១៧ ការងារបង្ការប្រឆាំងបទល្មើសនិងការរំលោភ ច្បាប់ ការងារបង្ការប្រឆាំងអំពើពុករលួយឆ្នាំ២០១៧ និងការងារអនុវត្តគោលដៅ ជាតិអំពីសមភាពភេទ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ