រុស្ស៊ី-អ៊ូទ្រីសអនុវត្តកិច្ចព្រមពៀងអំពីការកសាងខ្សែបំពង់ផ្គត់ផ្គង់ឧស្ម័ន្ធដុត


រុស្ស៊ី-អ៊ូទ្រីសអនុវត្តកិច្ចព្រមពៀងអំពីការកសាងខ្សែបំពង់ផ្គត់ផ្គង់ឧស្ម័ន្ធដុត - ảnh 1
រុស្ស៊ី-អ៊ូទ្រីសអនុវត្តកិច្ចព្រមពៀងអំពីការកសាងខ្សែបំពង់ផ្គត់ផ្គង់ឧស្ម័ន្ធដុត​ (VNA)

(VOVworld) – នាថ្ងៃទី ២៤ មិថុនា សម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុនថាមពល Gazprom របស់រុស្ស៊ី បានចុះហត្ថលេខាជាមួយសម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុនប្រេងឧស្ម័ន្ធរបស់អ៊ូទ្រីស OMV លើ
កិច្ចព្រមព្រៀងអំពីការកសាងខ្សែបំពង់ផ្គត់ផ្គង់ឧស្ម័ន្ធដុតក្នុងគំរោងផែនការ
“ចរន្តលំហូរទឹកខាងត្បូង” លើតំបន់ដែនដីរបស់អ៊ូទ្រីស ដោយមិនអើពើដល់
ការប្រឆាំងជំទាស់របស់សហភាពអឺរ៉ុប (EU)។ ថ្លែងមតិក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយ
អគ្គនាយក  OMV លោក Gerhard Roiss បានឲ្យដឹងថា៖ សេចក្តីសម្រេចអំពីកិច្ច
សហប្រតិបត្តិការពោលខាងលើគឺជាការវិនិយោគនិងការធានាសន្តិសុខសំរាប់
ប្រភពផ្គត់ផ្គង់ឧស្ម័ន្ធដុតសំរាប់អឺរ៉ុប៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ