លើកកំពស់គុណភាពសេនាធិការនៃស្ថាប័នបក្ស

លើកកំពស់គុណភាពសេនាធិការនៃស្ថាប័នបក្ស - ảnh 1
លោក Dinh The Huynh ប្រធានគណៈកម្មាធិការឃោសនាអប់រំមជ្ឈឹម (vietnamplus)

        Vovworld-នាព្រឹកថ្ងៃទី១៩កុម្ភៈនៅទីក្រុងហាណូយ ក្រុមប្រឹក្សាវិទ្យាសាស្ត្រ​
ស្ថាប័ន​បក្សមជ្ឈឹមលាតត្រដាងការងារឆ្នាំ២០១៤និងរៀបចំអនុវត្តសេចក្តីសំរេច
ចិត្ត​មជ្ឈឹមលើកទី៦(នីតិកាលទី១១)អំពីវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យា។ ថ្លែងមតិបញ្ជានៅ​
សន្និសីទ លោក Dinh The Huynh ប្រធានគណៈកម្មាធិការឃោសនាអប់រំមជ្ឈឹម​បាន​
សង្កត់ធ្ងន់ថា ឆ្នាំ២០១៤ជាឆ្នាំសំខាន់នៃការអនុវត្តសេចក្តីសំរេចចិត្ត​មហាសន្និបាត​
លើកទី១១របស់បក្ស បណ្ដាសកម្មភាពរបស់ក្រុមប្រឹក្សាត្រូវបន្តក្ដាប់​ជាប់កម្មវិធីធ្វើ
ការរបស់គណៈកម្មាធិការបក្ស ការិយាល័យនយោបាយ​គណៈលេខា​និងស្ថាប័ន
បក្សមជ្ឈឹម។ ពិសេសគឺបំរើឲ្យការងារបូកសរុបបញ្ហាទ្រឹស្ដីនិងជាក់​ស្ដែង​មួយចំនួន
ក្នុងអំឡុង៣០ឆ្នាំផ្លាស់ប្តូរថ្មី លើកកំពស់គុណភាពលើគ្រប់វិស័យ​សកម្មភាព​របស់
ក្រុមប្រឹក្សាជាដើម៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ