លើកកំពស់ប្រសិទ្ធភាពនៃសេវាកម្មជួយឧបត្ថម្ភសហកមន៍ជនបរទេសនៅទីក្រុងហូជីមិញ

(VOVWORLD) - នេះគឺជាមតិបញ្ជាណែនាំរបស់លោក Le Thanh Liem អនុ ប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនទីក្រុងហូជីមិញនៅកិច្ចប្រជុំជាមួយតំណាងនៃស្ថាប័នបរទេសឆ្នាំ២០១៩ ដែលត្រូវបានរៀបចំឡើងនាយប់ថ្ងៃទី៥ ខែកក្កដា នៅទីក្រុងហូជីមិញ ដោយក្រុមហ៊ុនឯកបុគ្គលទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត សេវា កម្មស្ថាប័នបរទេស (FOSCO)។ 
នាពេលខាងមុខ ត្រូវការបង្កើនសកម្មភាព និងសេវាកម្មជួយឧបត្ថម្ភដល់ សហគមន៍ជនបរទេសនៅទីក្រុងហូជីមិញ ដើម្បីរួមចំណែកលើកកំពស់ប្រសិទ្ធ ភាពនៃកិច្ចការបរទេស ក៏ដូចជាការធ្វើសមា ហរណកម្មអន្តរជាតិរបស់ទីក្រុង និងប្រទេសជាតិ។ នេះគឺជាមតិបញ្ជាណែនាំរបស់លោក Le Thanh Liem អនុ ប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនទីក្រុងហូជីមិញនៅកិច្ចប្រជុំជាមួយតំណាងនៃស្ថាប័នបរទេសឆ្នាំ២០១៩ ដែលត្រូវបានរៀបចំឡើងនាយប់ថ្ងៃទី៥ ខែកក្កដា នៅទីក្រុងហូជីមិញ ដោយក្រុមហ៊ុនឯកបុគ្គលទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត សេវា កម្មស្ថាប័នបរទេស (FOSCO)។ នៅទីនេះ លោក Le Thanh Liem បានសង្កត់ធ្ងន់ ថា សំដៅលើកកំពស់ប្រសិទ្ធភាពនៃកិច្ចការបរទេសនិងធ្វើសមាហរណកម្មអន្តរ ជាតិ ក្រុមហ៊ុន FOSCO ត្រូវការផ្ដោតទៅលើការស្រាវជ្រាវ រៀបចំអនុវត្តន៍ប្រកប ដោយប្រសិទ្ធភាពនូវកិច្ចព្រមព្រៀងដែលត្រូវបានចុះហត្ថលេខានានា សំដៅនាំ ទំនាក់ទំនងសហប្រតិបតិ្តការអោយរីកចម្រើនកាន់តែស៊ីជំរៅនិងជាក់ស្ដែងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃផងដែរ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ