វៀតណាមកត់ត្រាករណីថ្មីឆ្លង Covid-19 ចំនួន៣៤ករណីបន្ថែមទៀត

(VOVWORLD) - ដូច្នេះហើយ រហូតមកដល់ពេលនេះ វៀតណាមមានករណីឆ្លង Covid-19 សរុបចំនួន១៧៣៩ករណី ក្នុងនោះករណីត្រូវបានព្យាបាលជាសះ ស្បើយមានចំនួន ១៤៤៨ករណី ខណៈដែលករណីស្លាប់មានចំនួន ៣៥ ករណី។
គិតពីវេលាម៉ោង១៨ថ្ងៃទី ២៩ មករា ដល់វេលាម៉ោង៦ថ្ងៃទី៣០ មករា វៀត ណាមបានកត់ត្រាករណីឆ្លងជម្ងឺ Covid-19 ថ្មីក្នុងសហគមន៍ចំនួន៣៤ករណី បន្ថែមទៀត។ ដូច្នេះហើយ រហូតមកដល់ពេលនេះ វៀតណាមមានករណីឆ្លង Covid-19 សរុបចំនួន១៧៣៩ករណី ក្នុងនោះករណីត្រូវបានព្យាបាលជាសះ ស្បើយមានចំនួន ១៤៤៨ករណី ខណៈដែលករណីស្លាប់មានចំនួន ៣៥ ករណី៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ