វៀតណាមចូលរួមវេទិការសន្និសីទកំពូលអន្តរជាតិស្តីពីសង្គមព័ត៌មាន


វៀតណាមចូលរួមវេទិការសន្និសីទកំពូលអន្តរជាតិស្តីពីសង្គមព័ត៌មាន - ảnh 1
វៀតណាមចូលរួមវេទិការសន្និសីទកំពូលអន្តរជាតិស្តីពីសង្គមព័ត៌មាន (Image: VNA)

(VOVworld) – ចាប់ពីថ្ងៃទី ២ ដល់ទី ៦ ឧសភា អនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មាននិង
ផ្សពផ្សាយវៀតណាម លោក Pham Hong Hai បានដឹកនាំគណៈប្រតិភូវៀតណាម
ចូលរួមវេទិការសន្និសីទកំពូលអន្តរជាតិស្តីពីសង្គមព័ត៌មានឆ្នាំ ២០១៦ នៅទីក្រុង
 Geneva ស្វីស។ វេទិការមានការចូលរួមររបស់អង្គសន្និសីទចំនួន ១៥០០ នាក់មក
ពីប្រទេសចំនួន ១៥០ លើពិភពលោក។ នៅសម័យប្រជុំស្តីពី ការបង្រួញគំលាត
ឌីជីថល អនុរដ្ឋមន្ត្រី Pham Hong Hai បានឧទ្ទេសនាម គោលនយោបាយនិង
ផែនការដែលវៀតណាមកំពុងអនុវត្តក្នុងរយៈពេលកន្លងទៅ ដើម្បីបង្រួញគំលាត
ឌីជីថលតំបន់ជនបទនិងទីក្រុង រវាងអ្នកមាននិងអ្នកក្រីក្រ។ លោកក៏បាន
ចែករំលែកការលំបាកសាកល្បងដែលវៀតណាមនិង ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍
ប្រឈមមុខ។ ពីនោះ វៀតណាមអំពាវនាវឲ្យអង្គការអន្តរ ជាតិជួយឧបត្ថម្ភ
ដើម្បីវៀតណាមអាចកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធប្រកបដោយជោគជ័យសំដៅ
អនុញ្ញតតភ្ជាប់រវាងសហគមន៍នានាលើពិភពលោក៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ