វៀតណាមជិតសម្រេចការចរចារFTA ជាមួយសម្ព័ន្ធភាពគយរុស្ស៊ី-បេឡារុស-កាហ្សាក់ស្តង់

វៀតណាមជិតសម្រេចការចរចារFTA ជាមួយសម្ព័ន្ធភាពគយរុស្ស៊ី-បេឡារុស-កាហ្សាក់ស្តង់ - ảnh 1
វៀតណាមជិតសម្រេចការចរចារFTA ជាមួយសម្ព័ន្ធភាពគយរុស្ស៊ី-បេឡារុស-កាហ្សាក់ស្តង់(VOV)

(VOV)_នាថ្ងៃទី ៤ មេសា នៅ កាហ្សាក់ស្តង់​បានប្រព្រឹត្តទៅកិច្ច​ប្រជុំបិទបញ្ចប់
វង់ចរចារ លើកទី៥ ស្ដីពីកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីភាព (FTA) រវាងវៀតណាម ជាមួយសម្ព័ន្ធភាពគយរុស្ស៊ី-បេឡារុស-កាហ្សាក់ស្តង់។ នេះ​គឺជាវង់ចរចារធ្វើសុក្រិត
កម្ម​រាល់បញ្ហាស្ដីពីឯកសារ និងបច្ចេកទេសស្នូលនៃកិច្ច​ព្រមព្រៀង។ នាពេល កន្លងទៅ ក្រុមចរចារចំនួន១០បានបន្តពិនិត្យ​មើលរាល់បញ្ហាស្ដីពីគយ ពាណិជ្ជកម្ម
ទំ និញ ការពារពាណិជ្ជកម្ម…។ល។

          វាយតំលៃអំពីភាពអំណោយផលចំពោះវៀតណាមនិងភាគីនានាបន្ទាប់ពី
ពេលចុះហត្ថលេខាលើ​ (FTA) លោក Dang Hoang  Hai​ ប្រធានក្រុមចរចារថ្នាក់បច្ចេក​ទេសរបស់វៀតណាម បានអោយដឹងថា៖

          “ ភាពអំណោយផលបំផុតគឺទំនិញរបស់ភាគីទាំងពីរត្រូវបានកាត់បន្ថយពន្ធ​
ជាច្រើន។ មុខទំនិញជាច្រើនរបស់ភាគីទាំងពិរនឹងមានពន្ធ០%។ ទន្ទឹមនឹងនោះក៏ មានការលំបាកសាកល្បងមួយចំនួនទៀតផង ដូចជា៖​ពេលលុប​ចោលរ​បងពន្ធ និងរដ្ឋ ធាការ នឹងបង្កើនកម្លាំងសម្ពាធទៅលើការប្រកួត​ប្រជែងរបស់អង្គភាពអាជីវកម្ម…ល៕” 

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ