វៀតណាមទទួលបានសមិទ្ធផលដ៏សែនសំខាន់ អំពី​សមភាពភេទ

(VOV)_នាព្រឹកថ្ងៃទី ១៤ ធ្នូ នៅទីក្រុងហាណូយ បានប្រារព្វឡើង សន្និសីទ​ប្រចាំឆ្នាំ នៃគំរោងការ÷ លើកកំពស់សមត្ថភាពដឹកនាំចំពោះនារី ក្នុងមណ្ឌល​រដ្ឋ ក្នុងសភាពការណ៍ ធ្វើសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ច អន្តរជាតិ។ សន្និសីទ​បានវាយតំលៃលទ្ធផល អនុវត្តគំរោងការ ផ្លាស់ប្តូរអំពីបណ្ដាបញ្ហាដែល​បានដាក់ចេញ អំពីការលើកកំពស់សមត្ថភាពដឹកនាំរបស់នារី ក្នុងមណ្ឌលរដ្ឋ ​ពិនោះ កសាងកម្មវិធីធ្វើសកម្មភាព ឆ្នាំ ២០១៣ ​និងទិកដៅ ធ្វើសកម្ម​ភាព ក្នុងដំណាកកាល ទី២ដល់ឆ្នាំ ២០១៦។

វៀតណាមទទួលបានសមិទ្ធផលដ៏សែនសំខាន់ អំពី​សមភាពភេទ - ảnh 1
វៀតណាមទទួលបានសមិទ្ធផលដ៏សែនសំខាន់ អំពី​សមភាពភេទ(internet)


          របាយការណ៍ បូកសរុប សកម្មភាព ឆ្នាំ ២០១២ របស់គំរោងបាន​សន្និដ្ឋានថា÷ វៀតណាមទទួលបានសមិទ្ធផលដ៏សែនសំខាន់ អំពី​សមភាពភេទ។ ថ្លែងមតិនៅទីនេះ អនុរដ្ឋមន្ត្រី ក្រសួងការបរទេស

វៀត​ណា​ម Nguyen Phuong Nga បានសង្កត់ធ្ងន់ថា÷

          “ ឆ្នាំ ២០១១ វៀតណាមឈរលំដាប់ថ្នាក់ទី ៤៣/ ១២៩ ​ប្រទេសអំពីការ​ចូលរួមរបស់នារី ក្នុងវិស័យនយោបាយ៕ ​ ”

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ