វៀតណាមនាំមុខ Top ១០កន្លែងមកដល់នានិទាឃៈរដូវ២០១៥

វៀតណាមនាំមុខ Top ១០កន្លែងមកដល់នានិទាឃៈរដូវ២០១៥ - ảnh 1
វៀតណាមនាំមុខ Top ១០កន្លែងមកដល់នានិទាឃៈរដូវ២០១៥ (VOV)        Vovworld-ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំឆ្នាំលើកទី២៧ Virtuoso Travel Week Conference
ដែលទើបនឹងបានប្រព្រឹត្តទៅនៅអាមេរិក គណៈចាត់តាំងបានឲ្យ​ដឹងថា មជ្ឈដ្ឋាន
អ្នកមានអាមេរិកនិងកាណាដាកំពុងយកចិត្តទុកដាក់ជ្រើសរើស​វៀតណាមជាកន្លែង
មកដល់ទេសចរណ៍នានិទាឃៈរដូវឆ្នាំ២០១៥។ ​បរិមាណភ្ញៀវ​ចុះបញ្ជីទៅទេសចរណ៍
មកវៀតណាមកើនឡើង២៧០% រៀបចំណាត់ថ្នាក់ទី១​ក្នុង​តារាងរៀបចំណាត់ថ្នាក់
Top 10 កន្លែងមកដល់នានិទាឃៈរដូវឆ្នាំនេះ។ បន្ទាប់​នោះ​គឺឥណ្ឌា Polynesia ចំណុះ
បារាំង អេស្បាញ អាហ្សង់ទីនជាដើម៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ