វៀតណាមបានមានការកែលំអរក្នុងការស្ថិរភាពម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច

វៀតណាមបានមានការកែលំអរក្នុងការស្ថិរភាពម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច - ảnh 1
Fitch Ratings បានប្រកាសរក្សាចំណាត់ថ្នាក់ផ្សព្វផ្សាយបំណូលរយៈពេលវែង​របស់​វៀតណាមនៅកំរិត B+ (vietstock.vn)

        Vovworld-ក្នុងសេចក្តីប្រកាសសារព័ត៌មាននាពេលថ្មីៗនេះ ក្រុមហ៊ុនវាយ​
តំលៃ​​រៀបចំណាត់ថ្នាក់ឥទ្ធិពលអន្តរជាតិ Fitch Ratings មានទីស្ដីការនៅទីក្រុង​ឡុង អង់គ្លេសបានប្រកាសរក្សាចំណាត់ថ្នាក់ផ្សព្វផ្សាយបំណូលរយៈពេលវែង​របស់​
វៀតណាមនៅកំរិត B+។

        តាមការព្យាករណ៍របស់ Fitch ថា វៀតណាមនឹងបន្តគោលនយោបាយ​ស្ថិរភាព​ម៉ាក្រូកំណើនរួមមានរក្សាល្បឿនបង្កើន GDP ស្ថិរភាពអតិផរណា។ ទន្ទឹម​នឹងនោះ
ចំណាយរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធវិស័យធនាគារឡើងវិញអាចឡើងដល់១០%នៃ GDP៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ