វិទ្យុសម្លេងវៀតណាមនិងសម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុនប្រេងឧស្ម័នវៀតណាមចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ

(VOVWORLD) -នាថ្ងៃទី៦ខែកុម្ភៈ នៅមជ្ឈមណ្ឌលផ្សាយសម្លេងជាតិ លេខ៥៨ វិថី Quan Su រដ្ឋធានី ហាណូយ បានប្រព្រឹត្តទៅពិធីចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្សព្វផ្សាយ រវាង វិទ្យុសម្លេងវៀតណាមនិងសម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុនប្រេងឧស្ម័នវៀតណាម ដំណាក់កាល ២០១៨ -២០២២។ អញ្ជើញថ្លែងមតិក្នុងពិធី អគ្គនាយកវិទ្យុសម្លេងវៀតណាម លោក Nguyen The Ky បានអះអាងថា៖


“ឆ្នាំ២០១៨នេះទាំងវិទ្យុសម្លេងវៀតណាមនិងសម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុនប្រេងឧស្ម័នវៀត ណាម នឹងសុទ្ធតែជួយគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីសម្រេចបានភារកិច្ចដែលបានប្រគល់។ ខ្ញុំសូមស្នើឲ្យអង្គភាពទាំងអស់ គប្បីច្បាមជាប់នូវសម្មភាពរបស់សម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុនប្រេង ឧស្ម័នវៀតណាម ដើរតាមកម្មាភិបាលកំពុងធ្វើការប្រេងឧស្ម័ន និងទៅកាន់គ្រប់ទី កន្លែង ដើម្បីជូនព័ត៌មានថា កម្មាភិបាលនិងកម្មករកំពុងប្រកបការងារប្រេងឧស្ម័ន សុទ្ធ តែបំពេញភារកិច្ចរបស់ខ្លួនដោយឆន្ទៈមោះមុត”៕


ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ