សកម្មភាពរបស់ប្រធានប្រចាំការព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកនៅវៀតណាម

          (VOV)_ក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃដំណើរទស្សនកិច្ចនៅវៀតណាម នាព្រឹកថ្ងៃទី ១៧
 មេសា​គណៈប្រតិភូសមាជិក សមាជិកាព្រឹទ្ធសភាអាមេរិក ដឹកនាំដោយ​ប្រធាន ប្រចាំការព្រឹទ្ធសភាអាមេរិក លោក Patrik Leahy និងលោគជំទាវ  ​បានមានការ ជួបប្រាស្រ័យជាមួយនិស្សិតនៃសកលវិទ្យាល័យជាតិហាណូយ។

សកម្មភាពរបស់ប្រធានប្រចាំការព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកនៅវៀតណាម - ảnh 1
លោក Patrik Leahy (http://nguyentandung.org)

          ​នៅទីនេះ លោក Patrik Leahy បានឧទ្ទេសនាមជាមួយបណ្ដានិស្សិតអំពី​បណ្ដា ចំណុចទូទៅស្ដីពីប្រព័ន្ធ​ច្បាប់នៅអាមេរិក ក្បាលម៉ាស៊ីនរដ្ឋនិងគោលការណ៍ ជា សារវ័ន្តក្នុងប្រព័ន្ធគតិយុត្តិអាមេរិក។ លោក Patrik Leahy  និងសមាជិកនានានៃ
គណៈប្រតិភូ ​ក៏បានចែករំលែក លើកទឹកចិត្តបណ្ដានិស្សិតសកម្មជាងទៀតក្នុងការ សិក្សារ ស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រ រួមចំណែកចូលក្នុងការកសាងនិងអភិវឌ្ឍន៍ប្រទេស
​ជាតិ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ