ស៊ូដង់ខាងត្បូងកំណត់ពេលវេលារៀបចំវង់ចរចាសន្តិភាពទី ២

(VOVWORLD) - វង់ចរចាទី ២ ដោយមានគោលដៅស្តារឡើងវិញកិច្ចព្រមព្រៀង សន្តិភាពឆ្នាំ ២០១៥ រវាងរដ្ឋាភិបាលនិងបណ្ដាកំលាំងជនប៉ះបោរនៅស៊ូដង់ខាង ត្បូង ឬហៅថា វេទិកាស្តារឡើងវិញជាន់ខ្ពស់ នឹងប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី ៥ ដល់ទី ១៦ កុម្ភៈ នៅរដ្ឋធានី Addis Ababa របស់ Ethiopia។ 
ស៊ូដង់ខាងត្បូងកំណត់ពេលវេលារៀបចំវង់ចរចាសន្តិភាពទី ២ - ảnh 1 ស៊ូដង់ខាងត្បូងកំណត់ពេលវេលារៀបចំវង់ចរចាសន្តិភាពទី ២

(VOVworld) – វង់ចរចាទី ២ ដោយមានគោលដៅស្តារឡើងវិញកិច្ចព្រមព្រៀង សន្តិភាពឆ្នាំ ២០១៥ រវាងរដ្ឋាភិបាលនិងបណ្ដាកំលាំងជនប៉ះបោរនៅស៊ូដង់ខាង ត្បូង ឬហៅថា វេទិកាស្តារឡើងវិញជាន់ខ្ពស់ នឹងប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី ៥ ដល់ទី ១៦ កុម្ភៈ នៅរដ្ឋធានី Addis Ababa របស់ Ethiopia។ បណ្ដាការចរចាគ្រោងនឹង ប្រមូលផ្តុំទៅលើបញ្ហាកន្សោមសន្តិសុខនិងគ្រប់គ្រងសំរាប់ស៊ូដង់ខាងត្បូង។ មុន ពេលការពិភាក្សា ក្រុមមួយរួមមានសកម្មជនស៊ីវិលចំនួន ២០ នាក់បានអំពាវនាវ ឲ្យភាគីទាក់ទិននានាស្នើឲ្យកំលាំងរបស់ខ្លួនប្រតិបត្តិតាមកិច្ចព្រមព្រៀងឈប់ បាញ់ ដែលត្រូវបានចុះហត្ថលេខានាខែធ្នូឆ្នាំ ២០១៧ មក។ ក្រៅពីនោះ វេទិកា សង្គមស៊ីវិលស៊ូដង់ខាងត្បូងមានគោលបំណងថា៖ អ្នកទោសនយោបាយ ឈ្លើយសង្គ្រាមនិងទាហានជាកុមារត្រូវដោះលែងទាំងអស់៕ 

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ