ស្ថានភាពជំងឺរាតត្បាតកូវីដ ១៩ នាថ្ងៃទី ២៦ ខែឧសភា នៅលើពិភពលោកលោក

(VOVWORLD) - គិតតាមអត្រាចំនួនប្រជាជននោះ ហុងគ្រីមានអត្រាស្លាប់ខ្ពស់បំផុតដោយមានប្រជាជនចំនួន ៣០៦ នាក់ ស្លាប់ ក្នុងចំណោមប្រជាជនចំនួន ១០០ ០០០ នាក់។ បន្ទាប់គឺសាធារណរដ្ឋឆែក។
ស្ថានភាពជំងឺរាតត្បាតកូវីដ ១៩ នាថ្ងៃទី ២៦ ខែឧសភា នៅលើពិភពលោកលោក - ảnh 1សកម្មភាពប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺកូវីដ ១៩ (រូបថត៖ TTXVN)

គិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី ២៦ ខែឧសភា ពិភពលោកបានរកឃើញករណីឆ្លងជំងឺកូវីដ ១៩ សរុបជាង ១៦៨,៤ លាននាក់ ក្នុងនោះមានករណីស្លាប់ជាង ៣,៤៩ លាននាក់ ។ ប្រទេសដែលមានករណីឆ្លងជំងឺកូវីដ ១៩ ច្រើនបំផុត គឺសហរដ្ឋអាមេរិក បន្ទាប់មកគឺ ឥណ្ឌា និងប្រែស៊ីល។

គិតតាមអត្រាចំនួនប្រជាជននោះ ហុងគ្រីមានអត្រាស្លាប់ខ្ពស់បំផុតដោយមានប្រជាជនចំនួន ៣០៦ នាក់ ស្លាប់ ក្នុងចំណោមប្រជាជនចំនួន ១០០ ០០០ នាក់។ បន្ទាប់គឺសាធារណរដ្ឋឆែក។

ពិនិត្យនៅតាមតំបន់ បច្ចុប្បន្ននេះ អឺរ៉ុប មានចំនួនប្រជាជនជាង ៥២,៤ លាននាក់បានឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ បន្ទាប់មកគឺ បណ្ដាប្រទេសអាមេរិកឡាទីននិង Caribe ផងដែរ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ