ស្ថានភាពជំងឺរាតត្បាតកូវីដ ១៩ នៅថ្ងៃទី ៥ ខែមេសា

(VOVWORLD) - សហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែជាប្រទេសដែលរងផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតដោយសារជំងឺរាតត្បាតកូវីដ ១៩។ បន្ទាប់មកគឺប្រេស៊ីល និងឥណ្ឌា ។
ស្ថានភាពជំងឺរាតត្បាតកូវីដ ១៩ នៅថ្ងៃទី ៥ ខែមេសា - ảnh 1សកម្មភាពព្យាបាលជំងឺកូវីដ ១៩ (រូបថត៖ Reuter)

គិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី ៥ ខែមេសា នៅលើពិភពលោកមានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ ១៩ សរុបមានចំនួនជាង ១៣១,៨ លាននាក់ ក្នុងនោះមានអ្នកជំងឺជាង ២,៨៦ លាននាក់ត្រូវស្លាប់។ សហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែជាប្រទេសដែលរងផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតដោយសារជំងឺរាតត្បាតកូវីដ ១៩ ។ បន្ទាប់មកគឺប្រេស៊ីល និងឥណ្ឌា ។

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ