សន្និបាតប្រទេសទូទាំងជ្រួតជ្រាបសេចក្តីសំរេចចិត្តលើកទី៤គណៈកម្មាធិការមជ្ឃឹមបក្សនីតិកាលទី១១

(VOVworld) - សន្និបាតទូទាំងប្រទេសជ្រួតជ្រាបសេចក្តីសំរេចចិត្ត លើកទី ៤ គណៈ

កម្មាធិការមជ្ឃឹមបក្ស (នីតិកាលទី ១១) ស្តីពី “បញ្ហាជាបន្ទាន់មួយចំនួន អំពីការងារ
កសាងបក្សនាបេច្ចុប្បន្ន” បានបើកនាព្រឹកថ្ងៃទី ២៧ កុម្ភៈ​ នៅទីក្រុងហាណូយ។
តាមគំរោង សន្និបាតលើកនេះនឹងប្រព្រឹត្តទៅដល់ថ្ងៃទី ២៩ កុម្ភៈ។ ចំពោះមុខបណ្ដា
សំណូមពរនៃស្ថានភាពថ្មី ការកសាងបក្សកំពុងឈរមុខនឹងការលំបាក់ការសាកល្បង
ជាច្រើន។ ដូច្នេះ ការងារកសាងនិងរៀបចំបក្ស ឡើងវិញត្រូវផ្សាភ្ជាប់ជាមួយជោគ
វាសនារបស់ប្រជាជាតិ និងគឺជាការស្លាប់រស់របស់ប្រព័ន្ធនយោបាយទាំងមូល។ កម្មាភិបាលនៃបណ្ដាអង្គការ មូលដ្ឋានបក្ស គ្រប់ជាន់ថ្នាក់ត្រូវជាគំរូ។ សារៈសំខាន់
និងចៈរិតលក្ខណៈជាបន្ទាន់របស់បណ្ហា កសាងរៀបចំបក្សឡើងវិញ គឺ​ ភារកិច្ចស្នូល ដែលកំណត់ការជោគជ័យរបស់ បុព្វហេតុផ្លាស់ប្តូរថ្មីប្រទេសជាតិ។ សន្និបាតលើកនេះ
បានមានការចូលរួមរបស់បណ្ដាសមាជិកគណៈកម្មាធិការមជ្ឃឹមបក្សនីតិកាលទី១១រួម
ជាមួយអ្នកប្រមុខរបស់ស្ថាប័ន្ធមជ្ឍឹមទាំងឡាយ៕

សន្និបាតប្រទេសទូទាំងជ្រួតជ្រាបសេចក្តីសំរេចចិត្តលើកទី៤គណៈកម្មាធិការមជ្ឃឹមបក្សនីតិកាលទី១១ - ảnh 1
សន្និបាតប្រទេសទូទាំងជ្រួតជ្រាបសេចក្តីសំរេចចិត្តលើកទី ៤ គណៈកម្មាធិការមជ្ឃឹមបក្ស
(នីតិកាលទី ១១) (Image: www.chinhphu.vn)


ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ