សន្និសីទបូកសរុប៣ឆ្នាំអុវត្តសារាចរណ៍លេខ០៣របស់ការិយា ល័យនយោបាយ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​                     

សន្និសីទបូកសរុប៣ឆ្នាំអុវត្តសារាចរណ៍លេខ០៣របស់ការិយា ល័យនយោបាយ។ - ảnh 1

លោក Dinh The Huynh ប្រធានគណះកម្មការឃោសនាអប់រំនិងលោកLe Hong Anh
 សមាជិកការិយាល័យនយោបាយនិងជាសមាជិកអចិន្រ្តៃគណះលេខាមជ្ឈឹមបក្សកម្មុយ
និស្ត
វៀតណាម(រូបថតអិនធឺណែត)

Vovworld-នាព្រឹកថ្ងៃទី១៩ឧសភាគណះលេខាមជ្ឈឹមបក្សកម្មុយនិស្តវៀតណាមបាន
រៀបចំសន្និសីទបូកសរុប៣ឆ្នាំអុវត្តសារាចរណ៍លេខ០៣របស់ការិយាល័យនយោ
បាយស្តី ពីការជំរុញខ្លាំងការរៀនសូត្រនិងធ្វើតាមគំរូសីលធម៌លោកប្រធានហូជីមិញ
និងពិភាក្សាអំពីទិសដៅភារកិច្ច​នាពេលខាងមុខ។
រាយការណ៍អំពីលទ្ឋផលដែលសម្រេចបានក្នុងរយះពេល៣ឆ្នាំកន្លងមកសមាជិកការិ
យាល័យនយោបាយលោក Dinh The Huynh ប្រធានគណះកម្មការឃោសនាអប់រំលើក
ច្បាស់ថាការរៀបចំការរៀនសូត្រនិងធ្វើតាមគំរូសីលធម៌លោកប្រធានហូជីមិញបាន
ផ្សារភ្ជាប់ជាមួយការអនុវត្តភារកិច្ចនយោបាយនៅតំបន់ក៍ដូចជាការងារកសាងបក្សនិង
ចលនាប្រឡងប្រណាំងផ្សេងទៀតជាជំហានៗ។តំបន់ផ្នែកស្ថាប័នអង្គភាពនានានៅក្នុង
និងក្រៅប្រទេសបានមានរបៀបធ្វើថ្មីដេលផ្តល់មកលទ្ឋផលជាក់ស្តែងមានប្រសិទ្ឋភាព។
ថ្លែង​មតិបិទបញ្ចប់សន្និសីទលោកLe Hong Anh សមាជិកការិយាល័យនយោបាយនិងជា
សមាជិកអចិន្រ្តៃគណះលេខាមជ្ឈឹមបក្សកម្មុយនិស្តវៀតណាមបានលើកសរសើរបណ្តា
សមូហភាពនិងបុគ្គលដែលមានស្នាដៃឆ្នើមក្នុងការរៀនសូត្រនិងធ្វើតាមគំរូសីលធម៌
លោកប្រធានហូជីមិញក្នុងយយះពេល៣ឆ្នាំកន្លង​មក។លោកបានគូសបញ្ជាក់ថែមទៀត
ថា៖គណះកម្មាធិការបក្សថ្នាក់ដឹកនាំគ្រប់ជាន់ថ្នាក់តំបន់ផ្នែកគប្បីបន្តជ្រួតជ្រាបសារសំ
ខាន់អត្ថន័យជាក់ស្តែងនៃ​ការងារនេះតទៅទៀត៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ