អគ្គលេខា Nguyen Phu Trong ជួបប្រាស្រ័យជា​មួយអ្នកបោះឆ្នោតហាណូយ

អគ្គលេខា Nguyen Phu Trong ជួបប្រាស្រ័យជា​មួយអ្នកបោះឆ្នោតហាណូយ - ảnh 1
អគ្គលេខាNguyen Phu Trongជួបប្រាស្រ័យជាមួយអ្នកបោះឆ្នោតខ៍ណ្ឌ Hoan Kiem (រូបថត៖ Internet)
នាថ្ងៃទី 4 ឧសភា អគ្គលេខាបក្ស កម្មុយនីស្តវៀតណាម លោក Nguyen Phu Trong រួមជាមួយ បណ្ដាសមាជិក​សភា មណ្ឌលបោះឆ្នោត​ទីមួយ ​ទីក្រុងហាណូយ ​បាន
ជួបប្រាស្រ័យជាមួយ អ្នកបោះឆ្នោត ខ័ណ្ឌ Ba Dinh និងខ័ណ្ឌ Hoan Kiem ។បញ្ហា
ដែលអ្នកបោះឆ្នោតជាច្រើន ​យកចិត្តទុកដាក់​គឺការគ្រប់គ្រង សណ្ដាប់ធ្នាប់ទីក្រុង
 ធានាសុវត្ថិភាព​ក្នុងការចរាចរ …ជាដើម។ អ្នកបោះឆ្នោត ខ័ណ្ឌ Ba Dinh និងខ័ណ្ឌ
 Hoan Kiem វាយតំលៃ​ខ្ពស់​ចំពោះសេចក្ដីសម្រេចចិត្ត ​សន្និបាត មជ្ឈឹម លើកទី 4 
អំពីបណ្ដាបញ្ហាចាំបាច់​ ក្នុងការកសាងបក្ស នាបច្ចុប្បន្ន និងសង្កត់ធ្ងន់ថា នេះគឺជា
 សេចក្ដីសម្រេចចិត្តត្រឹមត្រូវ ឆ្លើយតបនឹងគោលបំណង របស់អ្នកបោះឆ្នោត​ជា
ច្រើនកុះករ។ មតិជាច្រើនបានស្នើថា៖ ត្រូវការបន្តមានបណ្ដាគោលនយោបាយ
 ធានាសុខុមាលភាពសង្គម ជួយឧបត្ថម្ភជនក្រីក្រ…ជាដើម។ ថ្លែងមតិនៅទីនេះ 
អគ្គលេខាបក្ស Nguyen Phu Trong បានចែករំលែកថា៖ ប្រសិនបើមិនថែទាំយ៉ាង
ល្អ គោលនយោបាយ សង្គម គឺយើងដើរមិនត្រូវតាមទឹសដៅ  សង្គមនិយមទេ។ មិនធានា ថែរទាំប្រការនេះ បានគឺមិនបំពេញភារកិច្ចចំពោះប្រជាជនឡើយ។ បង្កើនកំណើនសេដ្ឋកិច្ច ត្រូវដើរព្រមជា​មួយ វឌ្ឈនភាព និងសមភាពសង្គម ។ ក្នុងរយះពេលខាងមុខនេះ មជ្ឈឹមនឹង​ពិភាក្សារ អំពីបញ្ហានេះ និងអាច មាន
សេចក្ដីសម្រេចចិត្ត ស្តីអំពីគោលនយោបាយសង្គម៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ