អ្នកការទូតសហគ្រិនកិត្យានុភាពរបស់កូរ៉េខាងត្បូងជឿជាក់ទៅលើយថាទស្សន៍វិជ្ជមានរបស់សេដ្ឋកិច្ចវៀតណាម

(VOVWORLD) - ក្នុងឱកាសសន្និសីទជាន់ខ្ពស់ APEC ឆ្នាំ ២០១៧ នៅទីក្រុង Da Nang អគ្គកុងស៊ុលកិត្តិយសវៀតណាមប្រចាំនៅតំបន់ Gwangju-Chonnam (កូរ៉េខាងត្បូង) លោក Kim Sang Yeol អគ្គនាយកសម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុនសំណង់ Hoban អគ្គនាយកស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ KBC របស់កូរ៉េខាងត្បូងបានមានការបញ្ជាក់វិជ្ជមានអំពីស្នាដៃអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចសង្គមរបស់វៀតណាមក៏ដូចជាសម្តែងការជឿជាក់ទៅលើយថាទស្សន៍អភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចរបស់វៀតណាមផងដែរ។ 
អ្នកការទូតសហគ្រិនកិត្យានុភាពរបស់កូរ៉េខាងត្បូងជឿជាក់ទៅលើយថាទស្សន៍វិជ្ជមានរបស់សេដ្ឋកិច្ចវៀតណាម  - ảnh 1 អ្នកការទូតសហគ្រិនកិត្យានុភាពរបស់កូរ៉េខាងត្បូងជឿជាក់ទៅលើយថាទស្សន៍វិជ្ជមានរបស់សេដ្ឋកិច្ចវៀតណាម 

(VOVworld) – ក្នុងឱកាសសន្និសីទជាន់ខ្ពស់ APEC ឆ្នាំ ២០១៧ នៅទីក្រុង Da Nang អគ្គកុងស៊ុលកិត្តិយសវៀតណាមប្រចាំនៅតំបន់  Gwangju-Chonnam (កូរ៉េខាងត្បូង) លោក Kim Sang Yeol អគ្គនាយកសម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុនសំណង់ Hoban អគ្គនាយកស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ KBC របស់កូរ៉េខាងត្បូងបានមានការបញ្ជាក់ វិជ្ជមានអំពីស្នាដៃអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចសង្គមរបស់វៀតណាម ក៏ដូចជា សម្តែងការជឿ ជាក់ទៅលើយថាទស្សន៍អភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចរបស់វៀតណាមផងដែរ។ តាមការវាយ តំលៃរបស់លោក Kim Sang Yeol ថា៖ វៀតណាមទទួលបានស្នាដៃលេចធ្លោលើវិស័យ សេដ្ឋកិច្ចសង្គម បន្ទាប់ពីអនុវត្តគោលនយោបាយកែទម្រង់បើកទ្វារក្នុងអំឡុងជាង ៣០ ឆ្នាំកន្លងទៅ។ លោក Kim Sang Yeol វាយតំលៃវៀតណាមជាទីផ្សារពោរពេញទៅ ដោយសក្តានុភាពនិងគួរឲ្យទាក់ទាញដោយមានឱកាសជាច្រើនដើម្បីសហគ្រាសបរ ទេសនិយាយរួម និងសហគ្រាសកូរ៉េខាងត្បូងនិយាយដោយឡែក ជំរុញយ៉ាងខ្លាំង សកម្មភាពវិនិយោគអាជីវកម្មនាពេលខាងមុខ។ ស្តីអំពីតួនាទីនិងឋានៈរបស់វៀតណាមនៅបណ្ដាវេទិកាសហប្រត្តិបត្តិការអន្តេជាតិនិងតំបន់ ជាពិសេសនៅសន្និសីទ APEC ឆ្នាំ ២០១៧ លោកបញ្ជាក់ថា៖ វៀតណមជាសមាជិកសកម្មដែលមានការផ្តើមគំនិតជាច្រើនក៏ដូចជាការរួមវិភាគទានសំខាន់នៅយន្តការសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនិងតំបន់ជាច្រើន៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ