អ្នកជម្ងឺ Covid-19 ទី៩នៅវៀតណាមបានស្លាប់ដោយសារជម្ងឺខ្សោយតម្រង់នោមរ៉ាំរ៉ៃ

(VOVWORLD) - នោះគឺអ្នកជម្ងឺទី៦៥១ (ស្ត្រី អាយុ៦៧ឆ្នាំ) នៅខេត្ត Quang Nam ដែល មានប្រវត្តិខ្សោយតម្រង់នោមរ៉ាំរ៉ៃ។ មូលហេតុនៃការស្លាប់គឺដោយសារការរលាក សួត ខ្សោយផ្លូវដង្ហើម ដោយជម្ងឺប្រចាំកាយខ្សោយតម្រង់នោមរ៉ាំរ៉ៃនិងជម្ងឺ Covid-19។

នាព្រឹកថ្ងៃទី៦ សីហា អនុរដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងសុខាភិបាលវៀតណាមលោក Nguyen Truong Son បានជូនដំណឹងអំពីអ្នកជម្ងឺ Covid-19 ទី៩នៅវៀត ណាមដែលបានស្លាប់។

នោះគឺអ្នកជម្ងឺទី៦៥១ (ស្ត្រី អាយុ៦៧ឆ្នាំ) នៅខេត្ត Quang Nam ដែល មានប្រវត្តិខ្សោយតម្រង់នោមរ៉ាំរ៉ៃ។ មូលហេតុនៃការស្លាប់គឺដោយសារការរលាក សួត ខ្សោយផ្លូវដង្ហើម ដោយជម្ងឺប្រចាំកាយខ្សោយតម្រង់នោមរ៉ាំរ៉ៃនិងជម្ងឺ Covid-19៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ