អនុប្រធានរដ្ឋ លោកស្រី Dang Thi Ngoc Thinh ចូលរួមសន្និសីទបូកសរូបកាងរារប្រឡងប្រណាំងខេត្ត Quang Ninh

(VOVWORLD) - នាព្រឹកថ្ងៃទី ២៧ ធ្នូ អនុប្រធានរដ្ឋវៀតណាម អនុប្រធាន
ទី ១ នៃក្រុមប្រឹក្សា ប្រឡងប្រណាំងមជ្ឈឹម លោកស្រី Dang Thi Ngoc Thinh បានអញ្ជើញចូលរួមសន្និសីតបូក សរុបការងារឆ្នាំ ២០១៧ និងការអនុវត្តភារកិច្ចឆ្នាំ ២០១៨ នៃខេត្ត Quang Ninh។ 
អនុប្រធានរដ្ឋ លោកស្រី Dang Thi Ngoc Thinh ចូលរួមសន្និសីទបូកសរូបកាងរារប្រឡងប្រណាំងខេត្ត Quang Ninh - ảnh 1 អនុប្រធានរដ្ឋ លោកស្រី Dang Thi Ngoc Thinh ចូលរួមសន្និសីទបូកសរូបកាងរារ ប្រឡងប្រណាំងខេត្ត Quang Ninh

(VOVworld) - នាព្រឹកថ្ងៃទី ២៧ ធ្នូ អនុប្រធានរដ្ឋវៀតណាម អនុប្រធានទី ១ នៃក្រុមប្រឹក្សា ប្រឡងប្រណាំងមជ្ឈឹម លោកស្រី Dang Thi Ngoc Thinh បានអញ្ជើញចូលរួមសន្និសីតបូក សរុបការងារឆ្នាំ ២០១៧ និងការអនុវត្តភារកិច្ចឆ្នាំ ២០១៨ នៃខេត្ត Quang Ninh។ ថ្លែងមតិនៅទីនេះ អនុប្រធានរដ្ឋ លោកស្រី Dang Thi Ngoc Thinh បានវាយតំលៃថា៖

        «ខេត្ត Quang Ninh ទទួលបានការបោះជំហានលោតផ្លោះអំពីការអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ច សង្គម។ ប៉ុន្តែ ការអភិវឌ្ឍន៍នេះមិនទាន់សមស្របនឹងសក្តានុភាពរបស់ខេត្តនៅឡើយ។ ដោយមានភារកិច្ចវិធានការចំនួន ១២ ក្នុងឆ្នាំ ២០១៨ ក៏ដូចជា ភារកិច្ចចំនួន ៦ ក្នុងការៀបចំអនុវត្តចលនាប្រឡងប្រណាំងនាពេលខាងមុខដែលបានដាក់ចេញ ខ្ញុំជឿជាក់ថា៖ ខេត្តនឹងប្រមូលផ្តុំលើការបញ្ជាណែនាំដើម្បីអនុវត្តភារកិច្ចល្អ៕»

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ