អំពើរហឹង្សារនៅតែប្រព្រឹត្តិទៅនៅស៊ីរី

          (VOV) –ដោយមិនអើពើដល់បទឈប់បាញ់ ចូលជាធរមានពីថ្ងៃទី១២មេសា
កន្លង ទៅអំពើរហឹង្សារនៅតែប្រព្រឹត្តិទៅ នៅស៊ីរីដដែល។ នាថ្ងៃទី ១៦មេសាយ៉ាង
ហោច ណាស់ មានមនុស្សចំនួន ៩នាក់ត្រូវស្លាប់ ក្នុងបណ្ដាអំពើហឹង្សារ ដែលកើត មានឡើងនៅស៊ីរី ដោយមិនអើពើរដល់ការមានវត្តមានរបស់បណ្ដាអ្នកសង្កេតការណ៏ 
នៃអង្គការសហប្រជាជាតិ កំពុងបំពេញបេសកកម្ម ឃ្លាំ​មើលបទឈប់បាញ់នៅប្រ
ទេសនេះ។ 

អំពើរហឹង្សារនៅតែប្រព្រឹត្តិទៅនៅស៊ីរី - ảnh 1
អំពើរហឹង្សារនៅតែប្រព្រឹត្តិទៅ នៅស៊ីរី(http://infonet.vn)

ក្នុងព្រឹត្តិការណ៏ទាក់ទិន នាថ្ងៃទី ១៧ មេសា បេសកកជនពិសេស របស់អង្គការសហ
ប្រជាជាតិ និង សម្ព័ន្ធអារ៉ាប់ លោក Kofi Annan បានមកដល់​ទីក្រុង Doha Qata ដើម្បី ចូលរួម កិច្ចប្រជុំមួយ របស់សម្ព័ន្ធអារ៉ាប់​ អំពី សភាពការណ៏ នៅស៊ីរី។ នៅទីនេះ លោក
  Kofi Annan នឹងមានជំនួប សន្ទនា  ជាមួយ អគ្គលេខាធិការសម្ព័ន្ធអារ៉ាប់ Nabil El –
Arabi រួមជា មួយ បណ្ដាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្សេងៗទៀត  ក្នុងសម័យប្រជុំ ថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីរបស់ សម្ព័ន្ធអារ៉ាប់ អំពីសភាពការណ៏នៅស៊ីរី។ ក៏ក្នុងថ្ងៃនេះដែរ ក្រុមអ្នកសង្កេត ការណ៏ចំនួន  ៦នាក់ របស់អង្គការសហប្រជាជាតិមានវត្តមាននៅទីក្រុង Damas និងចាប់ផ្តើម បង្កើត ទីស្នាក់ការបញ្ជាណែនាំ នៅទីនេះ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ