អៀរឡង់ចង់បង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើគ្រប់វិស័យជាមួយវៀតណាម

អៀរឡង់ចង់បង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើគ្រប់វិស័យជាមួយវៀតណាម - ảnh 1
អៀរឡង់ចង់បង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើគ្រប់វិស័យជាមួយវៀតណាម

(VOV)_អៀរឡង់ចង់បង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើគ្រប់វិស័យជាមួយ​វៀត
ណាម។ នេះគឺជាការអះអាងរបស់ប្រធានាធិបតីអៀរឡង់ លោក Michael Daniel
Higgins ក្នុងជំនួបសន្ទនាជាមួយឯកអគ្គរដ្ឋទូតវៀតណាម ប្រចាំនៅ​អង់គ្លេស ​និងអៀរឡង់ លោក Nguyen Van Thao មកជូនសារតាំង នាថ្ងៃទី​២៥​ មិនា។ ​ លោក 
Michael Daniel Higgins បានវាយតំលៃខ្ពស់ចំពោះសមិទ្ធិផល​ទាំងឡាយដែល
វៀតណាមនិងអៀរឡង់ទទួលបាន ក្នុងការជំរុញទំនាក់ទំនង​ទ្វេភាគីលើគ្រប់
វិស័យ នាពេលកន្លងទៅ។ ប្រធានាធិបតី​ Michael Daniel Higgins បានចាត់ទុក
ថា៖សហគមន៍ជនវៀតណាមនៅអៀរឡង់ កំពុងអភិវឌ្ឍន៍​ពី១ថ្ងៃទៅ១ថ្ងៃ រួមចំ
ណែកសំខាន់ ក្នុងការជំរុញទំនាក់ទំនងទ្វេភាគី រវាងប្រទេសទាំងពីរ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ