អ.ស.បអំពាវនាវឲ្យ ដំណើការតស៊ូប្រឆាំងនឹងអំពើហិង្សាចំពោះនារី

​​​​​                     

អ.ស.បអំពាវនាវឲ្យ ដំណើការតស៊ូប្រឆាំងនឹងអំពើហិង្សាចំពោះនារី - ảnh 1
រូបថត: Internet

VOV-ដើម្បីត្រៀមរៀបចំឲ្យពិធីខួមអនុស្សាវរីយ៍ទាវាសកលលោក ដំណើការតស៊ូប្រឆាំងនឹងអំពើហិង្សាចំពោះនារី(ទី២៨វិច្ឆកា) អ.ស.ប
ទើបនឹងបើកគេហទំព័រដោយឡែករបស់ខ្លូនដើម្បីប្រទេសជាសមាជិក
ទាំងឡាយផ្លាស់ប្តូររាល់វិធានការដែលកំពុងអនុវត្តសំដៅទប់ស្កាត់
អំពើហិង្សាចំពោះនារីនិងកុមារីព្រមទាំងចែករំលែកព័ត៏មានស្តីពីការ
អនុវត្តសមភាពភេទ។ថ្លែងមតិនៅឱកាសអគ្គលេខាធិការអ.ស.បលោក
Ban Ki Moon អោយដឹងថា៖ស្ថានភាព អំពើហិង្សាចំពោះនារីនៅប្តព្រិត្ត
ទៅនៅប្រព្រិត្តទីនៅប្រទេសទាំងឡាយដ៍ដែល។ លោកBan Ki Moon
ចាត់ទុកថា៖នេះជាការរំលោកទាំងកម្រោលទៅលើសិទ្ឋិមនុស្សនិង
សំណូមពរបណ្តាប្រទេសជាតិត្រូវមានការទទួលខុសត្រូវក្នុងការរារាំង
ការប្រតិបត្តិការអយុត្តិធម៏និងប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាចំពោះនារីនិងកុមារី៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ