អ.ស.ប. អនុម័តលើថវិការដំណាក់កាល ២០១៨-២០១៩

(VOVWORLD) - នាថ្ងៃទី ២៤ ធ្នូ មហាសន្និបាតក្រុមប្រឹក្សា អ.ស.ប. បានអនុម័តលើថវិការដែលមានតំលៃ ៥ ពាន់លាន ៤ សែនដុល្លាអាមេរិកក្នុងដំណាក់កាល ២០១៨-២០១៩។ 
អ.ស.ប. អនុម័តលើថវិការដំណាក់កាល ២០១៨-២០១៩ - ảnh 1 អ.ស.ប. អនុម័តលើថវិការដំណាក់កាល ២០១៨-២០១៩

(VOVworld) – នាថ្ងៃទី ២៤ ធ្នូ មហាសន្និបាតក្រុមប្រឹក្សា អ.ស.ប. បានអនុម័តលើថវិការ ដែលមានតំលៃ ៥ ពាន់លាន ៤ សែនដុល្លាអាមេរិកក្នុងដំណាក់កាល ២០១៨-២០១៩។ ថវិការនេះទាបជាង ៤០ លានដុល្លាអាមេរិក បើប្រៀបនឹងការផ្តើមឡើងរបស់អគ្គលេខាធិការ អ.ស.ប. លោក Antonio Guterres។ ថវិការនៃ អ.ស.ប. ត្រូវបានកសាងដោយឈរលើមូល ដ្ឋានរួមចំណែករបស់ប្រទេសជាសមាជិកនានា៕  

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ