អេហ្ស៊ីបលប់ចោលបទហាមឃាត់ធ្វើដំណើរទៅមកចំពោះមន្ត្រីមួយចំនួននៃអតីតរដ្ឋអំណាច

(VOVworld) – នាថ្ងៃទី ២៨ កុម្ភៈ មូលនិធិរដ្ឋអាជ្ញាកំពូលរបស់អេហ្ស៊ីបបាន​ចាប់ផ្តើមលប់ចោលបទហាមឃាត់ធ្វើដំណើរទៅមកចំពោះមន្ត្រីមួយចំនួន
នៃអតីតរដ្ឋអំណាច របស់អតីតប្រធានាធិបតីអេហ្ស៊ីប លោក  Hosni Mubarack
បន្ទាប់ពី គេប្រគល់ចំនួនប្រាក់ស៊ីសំណូកដោយខុសច្បាប់ឲ្យមូលនិធិនេះវិញ។
ក្នុងព្រឹត្តិការទាក់ទិនមួយទៀត គណៈបក្សឥស្លាម Salafist ចំនួន ៤ គណៈបក្ស
នៅប្រទេស នេះបានបង្កើតសម្ព័ន្ធភាពមួយប្រជែងសន្លឹកៀឆ្នោត ក្នុងការបោះ
ឆ្នោតរដ្ឋសភាអេហ្ស៊ីប ដែលនឹងរៀបចំឡើង នាខែ មេសា ខាងមុខ។ ក្នុងពេល
នោះ បណ្ដាចលនានយោបាយនៅអេហ្ស៊ីបមានផែនការធ្វើការប៉ាតុកម្ម នាថ្ងៃ
ទី​ ១ មិនា៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ