ឥណ្ឌូណេស៊ីបានពន្យាពេលការបោះឆ្នោតក្នុងតំបន់ជាផ្លូវការដោយសារការរីករាលដាលនៃ COVID-19

(VOVWORLD) - ប្រសិនបើត្រូវបានធ្វើឡើងស្របតាមផែនការដើម នេះនឹងជាការបោះឆ្នោតក្នុងស្រុកធំបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្រ្តរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ី នៅពេលដែលត្រូវបានប្រារព្ធធ្វើឡើងក្នុងពេលដំណាលគ្នានៅក្នុងតំបន់ចំនួន ២៧០ នៅទូទាំងប្រទេស។

ប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីលោក Joko Widodo បានចុះហត្ថលេខាលើក្រឹត្យមួយដើម្បីពន្យាពេលការបោះឆ្នោតក្នុងតំបន់ ដែលគ្រោងនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅខែកញ្ញាដោយសារការឆ្លងជំងឺផ្លូវដង្ហើមធ្ងន់ធ្ងរ COVID-19។ យោងតាមក្រឹត្យដែលបានចុះហត្ថលេខានៅថ្ងៃទី ៤ ខែឧសភា ការបោះឆ្នោតនឹងត្រូវពន្យារពេលរហូតដល់ខែធ្នូ ដោយសារ “មហន្តរាយមិនធម្មជាតិ” ហើយនឹងបន្តពន្យារពេលប្រសិនបើការរីករាលដាលនាពេលនោះមិនទាន់បញ្ឈប់។ ប្រសិនបើត្រូវបានធ្វើឡើងស្របតាមផែនការដើម នេះនឹងជាការបោះឆ្នោតក្នុងស្រុកធំបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្រ្តរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ី នៅពេលដែលត្រូវបានប្រារព្ធធ្វើឡើងក្នុងពេលដំណាលគ្នានៅក្នុងតំបន់ចំនួន ២៧០ នៅទូទាំងប្រទេស៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ