ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តីNguyen Thien Nhan អញ្ជើញបំពេញទស្សនកិច្ចរុស្ស៊ី

ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តីNguyen Thien Nhan អញ្ជើញបំពេញទស្សនកិច្ចរុស្ស៊ី - ảnh 1
ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តីលោក Nguyen Thien Nhan ថត​រូបជាមួយសមាគម
មិត្តភាពរុស្ស៊ីវៀតណាម (រូបថតៈchinhphu.vn )


(VOVworld)-ចាប់ផ្តើមដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចការងារនៅរុស្ស៊ី នាថ្ងៃទី១៥ កញ្ញា
ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តីរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមលោក Nguyen Thien Nhan បានជួប
សន្ទនាជាមួយគណៈកម្មាធិការសមាគមមិត្តភាពរុស្ស៊ី-វៀតណាម និងអតីត យុទ្ធជន
រុស្ស៊ីដែលធ្លាប់ជួយវៀតណាមក្នុងដំណាក់កាលសង្រ្គាម។​ឧបនាយករដ្ឋ មន្រ្តីវៀត
ណាម Nguyen Thien Nhan អះអាងថា ប្រជាជនវៀតណាមជានិច្ច កាលចង់ចាំជា
និច្ចនិងដឹងគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅការគាំទ្រដ៏ធំធេងដែលប្រជាជន រុស្ស៊ីដែលបាន​លៃទុកសម្រាប់ប្រជាជនវៀតណាមក្នុងបុព្វហេតុកសាងប្រទេសជាតិ។ ឧបនាយក
រដ្ឋមន្រ្តី Nguyen Thien Nhan មានគោលបំណងចង់ឲ្យសមាគម មិត្ត ភាពរុស្ស៊ីវៀត
ណាម មានសកម្មភាពយ៉ាងសកម្មសំដៅអនុវត្តយ៉ាងល្អតួនាទី ជាស្ពានតភ្ជាប់
មិត្តភាពរវាងប្រទេសទាំងពីររុស្ស៊ី- វៀតណាម៕

 

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ