ចូលរួម APEC នៅប៉ែរូ៖វៀតណាមត្រៀមរៀបចំអោយ APEC ២០១៧

          (VOV)_បន្ទាប់ពីពេលបញ្ចប់ដំណើរទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការនៅគុយបា នាថ្ងៃទី១៨
វិច្ឆិកា ប្រធានរដ្ឋវៀតណាម លោក Tran Dai Quang បានអញ្ជើញចូលរួម​សប្ដាហ៍​ជាន់
ខ្ពស់លើកទី២៤ របស់វេទិកាសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ច អាស៊ី-ប៉ាស៊ីហ្វីក​ (APEC-២៤)។
 ដោយមានទិសដៅ ម្ចាស់ការ សកម្មធ្វើ​សមាហរណ​កម្មអន្តរជាតិប្រកបដោយស៊ីជំរៅ
 និងទូលំទូលាយនេះ ការចូលរួម APEC -២៤​ជាឱកាសដើម្បីវៀតណាម អះអាងនូវតួ
នាទីជាប្រទេសម្ចាស់ផ្ទះ APEC ២០១៧​ដោយបានរួមវិភាគទានយ៉ាងសកម្មក្នុងបញ្ហា
នានាក្នុងវេទិកា។

ចូលរួម APEC នៅប៉ែរូ៖វៀតណាមត្រៀមរៀបចំអោយ APEC ២០១៧ - ảnh 1
ចូលរួម APEC នៅប៉ែរូ៖វៀតណាមត្រៀមរៀបចំអោយ APEC ២០១៧

គោលដៅរបស់សប្ដាហ៍ជាន់ខ្ពស់លើកទី២៤របស់ APEC លើកនេះគឺ​អនុវត្តការកំ
ណត់សហប្រតិបត្តិការផ្សេងៗដែលបានអនុម័ត ក្នុងឆ្នាំ ២០១៤-២០១៥ ​ក៏ដូចជាឆ្ពោះ
ទៅការកសាងកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរី អាស៊ី-ប៉ាស៊ីហ្វីក។ APEC ២៤ បានឯក
ភាពនូវអាទិភាពចំបង​ ក្នុងឆ្នាំ ​២០១៦ ​គឺ​តភ្ជាប់សេដ្ឋកិច្ចតំបន់ និងកំណើនគុណភាព 
ទីផ្សារស្បៀងអាហារក្នុងតំបន់និង​អភិវឌ្ឍន៍ប្រភពធនធានមនុស្ស។​

          ម្ចាស់ការធ្វើសមាហរណកម្មអន្តរជាតិស៊ីជំរៅនិងទូលំទូលាយ លើកកំពស់​ទំនាក់
ទំនងពហុភាគី

        វៀតណាមចូលរួម APEC នាឆ្នាំ ១៩៩៨ ជារបតសំខាន់ ក្នុងការអនុវត្តគោល​ន
យោបាយកិច្ចការបរទេសបើកទូលាយ ពហុទិសភាវូបនីយកម្ម ពហុបែបភាវូបនីយកម្ម
និងធ្វើសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ច របស់វៀតណាម។ ក្នុងរយៈពេល១៨ឆ្នាំ​កន្លងទៅ វៀត
ណាមបានសកម្មចូលរួម និងរួមវិភាគទានជាច្រើន ក្នុងកិច្ចសហ​ប្រតិបត្តិការរបស់
APEC ដូចជា៖ ជាប្រទេសម្ចាស់ផ្ទះឆ្នាំ APEC ២០០៦ ​រៀបចំ​សន្និសីទថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រី APEC
 លើកទី​៦ស្ដីអំពីការអភិវឌ្ឍន៍ប្រភពធនធាន​មនុស្សនៅទីក្រុងហាណូយ។

          ក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំកន្លងទៅ វៀតណាមជានិច្ចកាលជាសមាជិកសកម្ម នាំចេញ​មតិ
ថ្មីជាច្រើន  និងអនុវត្តគំរោងការណ៍ជាងមួយរយ ក្នុងវិស័យនានា ដូចជា៖ ​ពាណិជ្ជកម្ម  វិនិយោគ កិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ច បច្ចេកទេស ប្រឆាំងភេរវកម្ម…លៗ 

          អះអាងតួនាទីជាប្រទេសម្ចាស់ផ្ទះ APEC 2017

        ដោយមានទិសកដៅ៖ ម្ចាស់ការ សកម្មធ្វើសមាហរណកម្មអន្តរជាតិស៊ីជំរៅនិងទូលំ
ទូលាយ ការចូលរួម APEC នឹងជួយអោយវៀតណាម លើកកំពស់ទំនាក់​ទំនង​ពហុភាគី 
និងនោះក៏ជាឱកាសដើម្បីវៀតណាមអះអាងតួនាទីជាប្រទេសម្ចាស់ផ្ទះ ឆ្នាំវេទិកាសហ
ប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ី-ប៉ាស៊ីហ្វីក ២០១៧(APEC ២០១៧)។​នេះជាសកម្មភាពកិច្ច
ការបរទេសធំបំផុត និងខ្ពស់បំផុត ដែលវៀតណាមទទួល​រៀបចំពីឥឡូវនេះដល់ឆ្នាំ 
២០២៥។ យល់ដឹងច្បាស់ដូច្នេះ វៀតណាមមានការត្រៀមរៀបចំយ៉ាងហ្មត់ចត់។ លោក
ស្រី Nguyen Nguyet Nga ឯកអគ្គរដ្ឋទូត ​និងជាទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់ លេខាធិការដ្ឋាន  APEC ២០១៧ បានអោយដឹងថា៖

          “ ឃើញសារសំខាន់ដូច្នេះ បានជា យើងត្រូវអនុវត្តការងារត្រៀមរៀបចំតាំងពីឆ្នាំ 
២០១៣មក។ ចាប់ពីចុងឆ្នាំ ២០១៣ដល់ឆ្នាំ ២០១៤ វៀតណាមបានបង្កើតក្រុម​ការងារ
អន្តរស្ថាប័ន ហើយពីខែកក្កដាឆ្នាំ ២០១៥ វៀតណាមបានបង្កើតគណៈកម្មាធិការជាតិ
បញ្ជាណែនាំក្នុងឆ្នាំ ២០១៧។ ក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំកន្លងទៅ យើងត្រៀមរៀបចំដ៏ហ្មត់
ចត់លើគ្រប់វិស័យ។​​”

          ដោយតួនាទីជាប្រទេសម្ចាស់ផ្ទះ APEC ២០១៧ នៅនាំមក​នូវឱកាស​ផ្សេងៗ​ចំ
ពោះវៀតណាមទៀតផង។ លោកស្រី Nguyen Nguyet Nga បាន​អះអាងថា៖

          “ ឆ្នាំ២០១៧នឹងនាំមកនូវឱកាសធ្វើសមាហរណកម្មសំរាប់វៀតណាម។ ​យើងខ្ញុំ
សង្ឃឹមថា៖ ដោយមានការត្រៀមរៀបចំយ៉ាងហ្មត់ចត់ APEC  ២០១៧នឹងនាំមកនូវ
កម្លាំងចលករខ្លាំងសំរាប់វៀតណាម ក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍ បង្កើនទំនាក់ទំនងដៃគូ ទាក់
ទាញប្រភពកម្លាំងសំរាប់វៀតណាម។”

          ចូលរួម APEC  ២៤ លើកនេះ នៅប៉ែរូ ប្រធានរដ្ឋវៀតណាម លោក Tran Dai
Quang នឹងរួមវិភាគទានយ៉ាងសកម្មសំរាប់វេទិកា ធ្វើអោយស៊ីជំរៅថែមទៀត​ទំនាក់
ទំនងទ្វេភាគីរវាងវៀតណាមជាមួយដៃគូស្នូលនានា ជំរុញសហគមន៍​សហគ្រាស នៃ
វេទិកាសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ី-ប៉ាស៊ីហ្វីក បង្កើន​ការវិនិយោគ​ អាជីវកម្ម
នៅវៀតណាម៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ