មហាសន្និបាតបក្សទី១២៖នាំវៀតណាមក្លាយទៅជាប្រទេសឧស្សាហកម្មតាមទិសទំនើបយ៉ាងឆាប់រហ័ស

(VOV)_ថ្លែងមតិនៅក្នុងសម័យបើក មហាសន្និបាតបក្ស កុម្មុយនីស្តវៀតណាម
នីតិកាលទី១២ អគ្គលេខាបក្ស លោក Nguyen Phu Trong បានអះអាង​គោលដៅ នាំ
ប្រទេសក្លាយទៅជាប្រទេសឧស្សាហកម្មតាមទិសទំនើបយ៉ាងឆាប់ៗ។ គោលដៅ
នេះ ត្រូវបានអង្គមហាសន្និបាត ជាច្រើនបានស្រុះចិត្តគំនិតនិង​គាំទ្រ ហើយអះអាង
ថា៖ បក្សកុម្មុយនីស្តវៀតណាមបានវាយតំលៃត្រឹមត្រូវអំពីស្ថានភាពជាក់ស្ដែង ក៏
ដូចជាកំណត់ទិសដៅអភិវឌ្ឍន៍ប្រទេសជាតិក្នុងរយៈពេលខាងមុខនេះ។

មហាសន្និបាតបក្សទី១២៖នាំវៀតណាមក្លាយទៅជាប្រទេសឧស្សាហកម្មតាមទិសទំនើបយ៉ាងឆាប់រហ័ស - ảnh 1
មហាសន្និបាតបក្សទី១២៖នាំវៀតណាមក្លាយទៅជាប្រទេសឧស្សាហកម្មតាមទិសទំនើបយ៉ាងឆាប់រហ័ស

គោលដៅដល់ឆ្នាំ ២០២០ វៀតណាក្លាយទៅជាប្រទេសឧស្សាហកម្មតាម​ទិស
ទំនើប ត្រូវបានកំណត់ពីមហាសន្និបាតបក្ស នីតិកាលទី៨មក ។ ក្នុងស្ថាន​ភាពជាក់
ស្ដែង ២០ឆ្នាំកន្លងទៅ បក្សទាំងមូល ប្រជាជនទាំងមូល កងទ័ពទាំង​មូល បានខំ
ប្រឹងប្រែងជាច្រើន អនុវត្តគោលដៅនេះ។ ប៉ុន្តែដោយមូលហេតុ​ជា​​​ច្រើ​ន បានជា
គោលដៅ និងបទដ្ឋានជាច្រើន មិនទាន់បានសម្រេចនៅឡើយ។

          វាយតំលៃចំ​ការពិតជាក់ស្ដែង

        តាមបណ្ដាអ្នកជំនាញការស្រាវជ្រាវ មានសមិទ្ធិផលចំនួន៩ និងកំហិតចំនួន
១០ ក្នុងដំណើការឧស្សាហូបនីយកម្ម ទំនើបភាវូបនីយកម្មនៅវៀតណាមនៅក្នុង
រយៈពេល​កន្លងទៅ។ តាមនោះ បណ្ដាសមិទ្ធិផលសំខាន់បំផុតគឺកសិកម្ម ​កសិករ 
ជនបទត្រូវបានយកចិត្តទុកដាក់ជំរុញអភិវឌ្ឍន៍ដោយព្រមៗគ្នា និរន្តរភាព អត្រា
បណ្ដាផ្នែកឧស្សាហកម្ម សំណង់ និងសេវាកម្មកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំង។ បណ្ដាសមិទ្ធិ
ផលលេចធ្លោពោលខាងលើនេះ មិនអាចបំពេញអោយបានកំហិតចំនួន១០ ក្នុង
ពេលប្រទេសជាតិអនុវត្តឧស្សាហូបនីយកម្ម ទំនើបភាវូនីយកម្ម។ ក្នុងនោះ ប្រកា
រគួរអោយយកចិត្តទុកដាក់ នោះគឺល្បឿនរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធខឿនសេដ្ឋកិច្ចនៅ
យឹតយាវ និងការផ្លាស់ប្តូរថ្មីបច្ចេកវិទ្យានៅទាប មិនទាន់ព្រមៗគ្នា។

          អង្គមហាសន្និបាតបក្សទី១២ បានចាត់ទុកថា៖បក្សកុម្មុយនីស្តវៀតណាម
​បានទទួលស្គាល់ថា៖ មិនទាន់ទទួលបានគោលដៅ និងបទដ្ឋាននានាដើម្បី ដល់ឆ្នាំ ២០២០នាំវៀតណាមក្លាយទៅជាប្រទេសឧស្សាហកម្មតាមទិសទំនើបនោះ 
​ជាការទទួលខុសត្រូវ ការវាយតំលៃត្រឹមត្រូវរបស់បក្ស។ លោក Dang Quoc Vinh
 សមាជិកគណៈប្រតិភូខេត្ត Ha Tinh បានចាត់ទុកថា៖ ​

“ នេះគឺជាការវាយតំលៃត្រឹមត្រូវ ត្រង់ៗ ម៉ឺម៉ាតរបស់បក្ស។ ខ្ញុំសប្បាយរីក​រាយ
ណាស់ ដោយសារបក្សបានវាយតំលៃដោយត្រង់ៗចំពោះការពិតជាក់ស្ដែង។ 
បក្សធ្វើបានដូច្នេះ បានជាខ្ញុំជឿជាក់ថា បក្សនឹងបន្តឈានទៅមុខ។”

ត្រូវមានទស្សនះក្នុងរយៈពេលយូរអង្វែង

លោក Truong Giang Long សមាជិកគណៈប្រតិភូក្រសួងនគរបាល ​បានចាត់ទុក
ថា៖គោលដៅ៖នាំវៀតណាមក្លាយទៅជាប្រទេសឧស្សាហកម្មតាម​ទិសទំនើប
យ៉ាងឆាប់រហ័ស ត្រូវអនុវត្តក្នុងរយៈពេលយូរជាបន្តបន្ទាប់ ដែលក្នុងនោះមាន
ការពង្រឹងនិងពង្រីកសមិទ្ធិផល ក្នុងរយៈពេល៣០ឆ្នាំផ្លាស់ប្តូរថ្មី។ ដូច្នេះ ការកំ
ណត់គោលនយោបាយ និងដំណោះស្រាយ សំរាប់គោលដៅនេះ ត្រូវផ្អែកទៅ
លើទស្សនះវិស័យក្នុងរយៈពេលវែង។ ចំពោះមុខ ត្រូវប្រមូលផ្តុំវិនិយោគ ធ្វើ​អាជីវ
កម្ម ប្រភពធនធានមនុស្សប្រកបដោយប្រសិទ្ធិភាព។ ​

“ វិស័យនេះត្រូវមានវិធានការនានា ដែលបានចែងក្នុងសំណុំឯកសារ ​មហា
សន្និបាត។ ហើយតាមទស្សនះរបស់ខ្ញុំ ត្រូវជំរុញល្បឿនខ្លាំងក្លាថែមទៀត ដើម្បី
អនវុត្តវិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យានានារបស់ពិភពលោក។ តាមនោះ ធ្វើ​អាជីវកម្ម
គ្រប់សក្ដានុភាព ឧត្តមភាពរបស់ប្រទេសជាតិប្រកបដោយល្អប្រសើរ។ ដើម្បីវិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យាអភិវឌ្ឍន៍ តាមគោលដៅ ដែលបានមហាសន្និបាតដាក់
ចេញនោះ យើងត្រូវឆ្លៀតយកគ្រប់ប្រភពកម្លាំង និងឱកាស។ ពីព្រោះ នេះគឺជា
ជោគវាសនាមិនដែលមានដើម្បីប្រទេសវៀតណាមធ្វើសមាហរណកម្ម និងអភិវឌ្ឍន៍។”

រួមជាមួយទស្សនះនេះ លោក Vuong Quoc Tuan សមាជិកគណៈប្រតិភូ​ខេត្ត
 Bac Ninh បានចាត់ទុកថា៖ ដើម្បីនាំវៀតណាមក្លាយទៅជាប្រទេស​ឧស្សាហកម្ម
តាមទិសទំនើប គឺបក្សទាំងមូល ប្រជាជនទាំងមូល ត្រូវខំប្រឹងប្រែងថែមទៀត៖​

“ តាមខ្ញុំគឺយើងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ដល់គំរោងការណ៍អភិវឌ្ឍន៍ឧស្សាហកម្ម​ឧបត្ថម្ភ
 ចំពោះអង្គភាពអាជីវកម្ម ។ ទីពីរគឺយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះកសិកម្ម កសិករ ជនបទ 
ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជន និងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រប្រកបដោយ​ចីរភាព។”

ដំណោះស្រាយសំខាន់មួយទៀត ក៏បានអង្គមហាសន្និបាតស្ដីជាច្រើន នោះគឺ
ការជំរុញខ្លាំងរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធអង្គភាពអាជីវកម្មរដ្ឋឡើងវិញ។ តាមលោក​ Nghiem
Xuan Thanh សមាជិកគណប្រតិភូប្លុកអង្គភាពអាជីវកម្ម​មជ្ឈឹមថា៖​អនុវត្តប្រការនេះ 
នឹងលើកកំពស់កម្លាំងប្រកួតប្រជែងរបស់អង្គភាពអាជីវកម្មរដ្ឋ។ ​​

“ យើងត្រូវបន្តជំរុញខ្លាំងការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធបំណុលខូច ធានាសុវត្ថិ​ភាព​បំណូលសាធារណះ។ ចំពោះប្លុកអង្គភាពអាជីវកម្មរដ្ឋ ប្រការស្នូលគឺរៀបចំ​រចនា
សម្ព័ន្ធបណ្ដាសម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុន អគ្គក្រុមហ៊ុន។ នេះគឺជាបណ្ដាភារកិច្ចធំធេង។ ខ្ញុំជឿ
ជាក់ថា៖បន្ទាប់ពីមហាសន្និបាតលើកនេះ យើងនឹងអនុវត្តគោលដៅប្រជា​ជន
សម្បូរធូធារ ប្រទេសខ្លាំងមាំមួនប្រកបដោយជោគជ័យ។”

បក្សកុម្មុយនីស្តវៀតណាមបានកំណត់ ៥ឆ្នាំខាងមុខនេះ វៀតណាមត្រូវខំ​ប្រឹង
ប្រែងជាងទៀត អភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចឆាប់រហ័ស និរន្តរភាព ដើម្បីនាំប្រទេសក្លាយ
ទៅជាប្រទេសឧស្សាហកម្មតាមទិសទំនើប។ដោយមានការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់បក្ស 
ការស្រុះចិត្តគំនិតរបស់ប្រជាជន គោលដៅនេះ នឹងក្លាយទៅជាកាតពិតជាក់​ស្ដែង
យ៉ាងឆាប់ៗ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ