លោកស្រីRo cham H’Yeo-បក្សី Cho rao របស់ជនរួមជាតិនៅGia Lai

​​​​​​​​​                   

លោកស្រីRo cham H’Yeo-បក្សី Cho rao របស់ជនរួមជាតិនៅGia Lai - ảnh 1
ដំបន់​Tay Nguyen(រូបថត: Internet)

Vovworld-ជនរួមជាតិនៅទីណាមានការជំពាក់ជំពិនអំពី​ដីធ្លីឬ​ប​ញ្ហាខ្វះទុន
នៅទីនោះ Ro cham H’Yeoមានវត្តមាន។លោកស្រីមកដល់ជនគ្រប់រូប
ដោយមនោសញ្ចេតនា​និងទឹកចិត្តស្រឡាញ់។លោកស្រីធ្លាប់ចូលរួមការងារ
នៃសមាគមនារី​ ​ឬរណសិរ្យមាតុភូមិនិងនាបច្ចុប្បនេះជាអនុប្រធានសមាគម
អតីតយុទ្ឋជនខេត្តGia Lai។លោកស្រីអោយដឹងថា៖ដើម្បីផ្សាភ្ជាប់ជាមួយ
ការងារមហាជននិងក្តាប់ជាប់បាន​បំណងរបស់ប្រជាជន​នោះកម្មាភិបាល
ត្រូវដាក់ខ្លួនក្នុងថានះរបស់គេ។លោកស្រីចែករំលែកថា៖  “ខ្ញុំមានភាព
ងាយស្រួលជាច្រើនក្នុងការធ្វើសកម្មភាព។ទី១គឺជាអ្នកភូមិ១រូប​បានជាខ្ញុំ
អាចជួបប្រាស្រ័យ ជាមួយជនរួមជាតិ  Gia Rai- Ba Na នៅដំបន់ Tay Nguyen។ទី២គឺនោះជាភារកិច្ចរបស់ខ្ញុំ។មុនពេលធ្វើជាប្រធានរណសិរ្យខ្ញុំចូលរួមសកម្មភាព
នៅឃុំនិងស្រុកបាន​ជាខ្ញុំអាចជួយឧបត្ថម្ភជនរួមជាតិយល់បានការផ្តួចផ្តើគំនិតនិង
គោលនយោបាយរបស់ប​ក្សច្បាប់របស់រដ្ឋ“។

ក្នុងវអំឡុងបណ្តាឆ្នាំធ្វើសកម្ភាពមហាជននៅដំបន់​លោកស្រីជានិច្ចកាលគិតគូដល់
បងប្អូននារីក្រីក្រនិងរកវិធីជួយឧបត្ថម្ភគេ។លោកស្រីអិោយដឹងថា៖“  បងប្អូននារីជា
អតីតយុទ្ឋជនជនជាតិ​ Gia Rai –Ba Na ជួបការលំបាកជាច្រើនណាស់។នាសព្វថ្ងៃ
មាន  បងប្អូននារីប្រំាន៣ពាន់នាក់ជាជនរងគ្រោះ ដោយជាតិគីមីពុលពរ័ណលឿងទុំ។ប្រការនេះបានជំរយញខ្ញុំខំប្រឹងប្រែងជាច្រើនដើម្បីជួយឧប្ត្ថម្ភយិឲុទ្ឋមិត្ត  “។

ពេលប្រទេសជាតិ​មានសន្តិភាពលោកស្រី H’Yeoរួមជាមួយនរួមជាតិរួមដៃកសាង
ស្រុកកំណើត។លោកស្រីបាន​ទៅកាន់ភូមិនានា​មកដខល់ដំបន់នៅមានជនជួបការ
លំបាក។

 ​​​​​​​                   

លោកស្រីRo cham H’Yeo-បក្សី Cho rao របស់ជនរួមជាតិនៅGia Lai - ảnh 2
លោកស្រីRo cham H’Yeoទៅសាកសួរសុខទុក្ខជនក្រីក្រ(រូបថត: Internet)

 តាមលោកស្រីថា៖  ពេលប្រទេសជាតិ​មានសន្តិភាពយុទ្ឋជនត្រូវ​មានមនោសញ្ចេត
នាផ្សាផ្ជាប់ជាមួយគ្រួសារ។ទី២កឺ​ភារកិច្ចរបស់យុទ្ឋជនគឺធ្វើជាគំរូ​និងត្រូវបតិបត្តិ
តាមការផ្ទួចផ្តើមគំនិត​  និងគោលនយោបាយរបស់ប​ក្ស​ច្បាប់របស់រដ្ឋ ។
ស្តីពីលោកស្រី H’Yeo​លោក Nguyen Dinh Thien ប្រធានគណះកម្មាធិការឃោសនា
អប់រំនៃសមាគមអតីតយុទ្ឋជនខេត្ត​ Gia Lai អោយដឹងថា​​​​​៖“លោកស្រី H’Yeo​ជាកម្មា
ភិបាលនារី១រូបក្នុងចំណោម កម្មាភិបាលជាជនជាតិភាគតិចកាលពីពេលចូលរួមការ
ងារនៃសមាគមមក​   លោកស្រីជាជន១រូបដែលមានពិសោធន៍ជាច្រើនក្នុងការងារ
ចលនាមហជន។លោកស្រីបានរួមចំណែកចលនាជនរួមជាតិអតីតយុទ្ឋជនរក្សា
មាំមូនសន្តិសុខនយោ-បាយសណ្តាប់ធ្នាប់សុវត្ថិភាពសង្គមក្នុងដំបន់   “។

រូបភាពលោកស្រី Ro cham H’Yeo-កូលបុត្រនៃជនជាតិ Jo Rai ក្នុងជីវភាពរស់នៅនិងកិច្ចការត្រូវបាន​ជនរួមជាតិនៅទីនេះ ប្រៀប ដូចជាបក្សី Cho rao
ដែលហោះហើរមិនចេះនឿយណាយ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ