ការបោះឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិកឆ្នាំ ២០២០៖ ប្រធានាធិបតី Donald Trump ប្រកាសថានៅតែទទួលជ័យជំនះក្នុងការបោះឆ្នោតនេះ

ការបោះឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិកឆ្នាំ ២០២០៖ ប្រធានាធិបតី Donald Trump ប្រកាសថានៅតែទទួលជ័យជំនះក្នុងការបោះឆ្នោតនេះ

(VOVWORLD) - ថ្លែងទៅកាន់ក្រុមអ្នកគាំទ្រនៅក្នុងទីក្រុង Valdosta នៃរដ្ឋ Georgia លោកប្រធានាធិបតី Trump បានបន្តចោទប្រកាន់ការលួចបន្លំសន ...
អង់គ្លេសត្រូវចោទប្រកាន់បណ្ដាលឲ្យមានការខាត់បង់ពន្ធរបស់ EU

អង់គ្លេសត្រូវចោទប្រកាន់បណ្ដាលឲ្យមានការខាត់បង់ពន្ធរបស់ EU

(VOVworld) - ស្ថាប័នប្រឆាំងការលួចបន្លំ (OLAF) របស់សហភាពអឺរ៉ុប (EU) នា ថ្ងៃទី៨ មិនា ប្រកាសថា អង់គ្លេសត្រូវមានការទទួលសុខត្រូវផ្ដល់កញ ...