ប្រទេសម៉ាលី៖ មេដឹកនាំអាហ្វ្រិកខាងលិចចាប់ផ្តើមពិភាក្សាអំពីវិបត្តិម៉ាលី

ប្រទេសម៉ាលី៖ មេដឹកនាំអាហ្វ្រិកខាងលិចចាប់ផ្តើមពិភាក្សាអំពីវិបត្តិម៉ាលី

(VOVWORLD) - នាថ្ងៃទី ២០ ខែសីហា មេដឹកនាំសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចនៃបណ្តាប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងលិច (ECOWAS) បានចាប់ផ្តើមពិភាក្សាគ្នាអំពីវិបត្តិន ...
សហគមន៌សេដ្ឋកិច្ចនៃបណ្តាប្រទេសអាហ្វិកខាងលិច (ECOWAS)បើកកិច្ចប្រជុំ​

សហគមន៌សេដ្ឋកិច្ចនៃបណ្តាប្រទេសអាហ្វិកខាងលិច (ECOWAS)បើកកិច្ចប្រជុំ​

​(VOVworld)-នាថ្ងៃទី១១វិច្ឆិកា នៅរដ្ឋធានី Abuja របស់Nigeria ថ្នាក់ដឹកនាំនៃ ប្រទេសជាសមាជិកសហគមសេដ្ឋកិច្ចនៃបណ្តាប្រទេសអាហ្វិកខាងលិច​ ...