ទីក្រុងហូជីមិញរំលឹកខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី៦៧នៃទិវាបណ្យឯករាជ្យជាតិឥណ្ឌា

ទីក្រុងហូជីមិញរំលឹកខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី៦៧នៃទិវាបណ្យឯករាជ្យជាតិឥណ្ឌា

(VOVworld) - នាព្រឹកថ្ងៃទី១៤ សីហា សម្ព័ន្ធបណ្ដា អង្គការមិត្តភាពនិងសមាគមមិត្តភាពវៀតណាម- ឥណ្ឌានៅទីក្រុងហូជីមិញបានរៀបចំពិធីរំលឹកខួប អ ...