សម័យប្រជុំលើកទី ៨ រដ្ឋសភាវៀតណាមនីតិកាលទី ១៤ បានបិទបញ្ជប់ប្រកបដោយជោគជ័យ

សម័យប្រជុំលើកទី ៨ រដ្ឋសភាវៀតណាមនីតិកាលទី ១៤ បានបិទបញ្ជប់ប្រកបដោយជោគជ័យ

(VOVWORLD) - នៅក្នុងសុន្ទរកថាបិទសម័យប្រជុំលើកទី ៨ រដ្ឋសភានីតិកាលទី ១៤ នារសៀល ថ្ងៃទី ២៧ ខែវិច្ឆិកានោះ ប្រធានរដ្ឋសភាវៀតណាម លោកស្រី N ...
កិច្ចប្រជុំលើកទី ៨ រដ្ឋសភាវៀតណាមនីតិកាលទី ១៤៖ ការកៀងគរប្រភពធនធានឯកជនតាមរយៈការវិនិយោគ PPP

កិច្ចប្រជុំលើកទី ៨ រដ្ឋសភាវៀតណាមនីតិកាលទី ១៤៖ ការកៀងគរប្រភពធនធានឯកជនតាមរយៈការវិនិយោគ PPP

(VOVWORLD) - បន្តកិច្ចប្រជុំលើកទី ៨ រដ្ឋសភាវៀតណាមនីតិកាលទី ១៤ នោះ នាព្រឹកថ្ងៃទី ១៩ ខែវិច្ឆិកា អង្គប្រជុំបានពិភាក្សាអំពីច្បាប់វិនិយ ...
កិច្ចប្រជុំលើកទី៨ រដ្ឋសភាវៀតណាមនីតិកាលទី១៤៖ អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិ Long Thanh បង្កើតកម្លាំងចលករសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច

កិច្ចប្រជុំលើកទី៨ រដ្ឋសភាវៀតណាមនីតិកាលទី១៤៖ អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិ Long Thanh បង្កើតកម្លាំងចលករសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច

(VOVWORLD) - នាព្រឹកថ្ងៃទី ១២ ខែវិច្ឆិកា រដ្ឋសភាបានពិភាក្សានៅសាលប្រជុំ ស្តីពីរបាយការណ៍សិក្សាលទ្ធភាពអំពីគម្រោងអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាត ...
សម័យប្រជុំលើកទី ៨ រដ្ឋសភាវៀតណាមនីតិកាលទី ១៤៖ ត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នជានិច្ចដើម្បីការពារអធិបតេយ្យភាពរបស់វៀតណាមនៅសមុទ្រខាងកើត

សម័យប្រជុំលើកទី ៨ រដ្ឋសភាវៀតណាមនីតិកាលទី ១៤៖ ត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នជានិច្ចដើម្បីការពារអធិបតេយ្យភាពរបស់វៀតណាមនៅសមុទ្រខាងកើត

(VOVWORLD) - ក្នុងសម័យប្រជុំពិភាក្សាស្តីអំពីស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ច-សង្គមនៅឯសម័យប្រជុំលើកទី ៨ រដ្ឋសភាវៀត ណាមនីតិកាលទី ១៤ ដែលបានប្រព្រឹត ...
សេចក្តីប្រកាសស្តីពីការបើកសម័យប្រជុំលើកទី ៨ រដ្ឋសភាវៀតណាម នីតិកាលទី១៤

សេចក្តីប្រកាសស្តីពីការបើកសម័យប្រជុំលើកទី ៨ រដ្ឋសភាវៀតណាម នីតិកាលទី១៤

(VOVWORLD) - នាថ្ងៃច័ន្ទ ទី ២១ ខែតុលាឆ្នាំ ២០១៩ រដ្ឋ សភានីតិកាលទី ១៤ នៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀត ណាម បានបើកជាផ្លូវការនូវសម័យប្រជុំលើក ...
សម័យប្រជុំលើកទី ៧ រដ្ឋសភាវៀតណាមនីតិកាលទី ១៤ បានបិទបញ្ចប់ប្រកបដោយជោគជ័យ

សម័យប្រជុំលើកទី ៧ រដ្ឋសភាវៀតណាមនីតិកាលទី ១៤ បានបិទបញ្ចប់ប្រកបដោយជោគជ័យ

(VOVWORLD) - នារសៀលថ្ងៃទី ១៤ ខែមិថុនា រដ្ឋសភា វៀតណាមបានប្រារព្ធពិធីបិទសម័យប្រជុំលើកទី ៧ រដ្ឋសភាវៀតណាមនីតិកាលទី ១៤។ ក្រោយរយះពេល ២០ ...
សម័យប្រជុំលើកទី៧ រដ្ឋសភាវៀតណាមនីតិកាលទី១៤៖ កំណត់បញ្ហាប្រឈមដើម្បីរៀបចំផែនការអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចប្រទេសជាតិ

សម័យប្រជុំលើកទី៧ រដ្ឋសភាវៀតណាមនីតិកាលទី១៤៖ កំណត់បញ្ហាប្រឈមដើម្បីរៀបចំផែនការអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចប្រទេសជាតិ

(VOVWORLD) - ក្រោយរយះពេលជាងមួយខែធ្វើការដោយស្មារតីទទួលខុសត្រូវខ្ពស់នោះ សម័យប្រជុំលើកទី ៧ រដ្ឋសភាវៀតណាមនីតិកាលទី ១៤ បានបិទនាថ្ងៃទី ១ ...
បន្តសម័យប្រជុំលើកទី៧ រដ្ឋសភាវៀតណាមនីតិកាលទី១៤

បន្តសម័យប្រជុំលើកទី៧ រដ្ឋសភាវៀតណាមនីតិកាលទី១៤

(VOVWORLD) - បន្តកម្មវិធីនៃសម័យប្រជុំលើកទី ៧ រដ្ឋសភាវៀតណាមនីតិកាលទី១៤នោះ ក្នុងកិច្ចពិភាក្សានាព្រឹកថ្ងៃទី ១២ ខែមិថុនា អំពីគម្រោងច្ប ...
សម័យប្រជុំលើកទី៧ រដ្ឋសភាវៀតណាមនីតិកាលទី១៤ បានពិភាក្សាអំពីស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ច - សង្គម

សម័យប្រជុំលើកទី៧ រដ្ឋសភាវៀតណាមនីតិកាលទី១៤ បានពិភាក្សាអំពីស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ច - សង្គម

(VOVWORLD) - បន្តសម័យប្រជុំលើកទី៧ រដ្ឋសភាវៀត ណាមនីតិកាលទី១៤ នាព្រឹកថ្ងៃទី២២ ខែឧសភា អង្គប្រជុំបានពិភាក្សាអំពីលទ្ធផលនៃការអនុវត្តផែនក ...
សប្តាហ៍ធ្វើការទី៤នៃកិច្ចប្រជុំលើកទី៦រដ្ឋសភាវៀតណាមនីតិកាលទី១៤

សប្តាហ៍ធ្វើការទី៤នៃកិច្ចប្រជុំលើកទី៦រដ្ឋសភាវៀតណាមនីតិកាលទី១៤

(VOVWORLD) - នាថ្ងៃទី១២ខែវិច្ឆិកា រដ្ឋសភាបានចាប់ផ្តើមសប្តាហ៍ធ្វើការទី៤នៃកិច្ចប្រជុំលើកទី៦។ នាពេលព្រឹក រដ្ឋសភាបានអនុម័តជាឯកឆ័ន្ទនូវ ...
កិច្ចប្រជុំលើកទី៦ រដ្ឋសភាវៀតណាមនីតិកាលទី១៤៖ បង្កើនការជួយឧបត្ថម្ភសម្រាប់អភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ច-សង្គមតំបន់ជនជាតិភាគតិច

កិច្ចប្រជុំលើកទី៦ រដ្ឋសភាវៀតណាមនីតិកាលទី១៤៖ បង្កើនការជួយឧបត្ថម្ភសម្រាប់អភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ច-សង្គមតំបន់ជនជាតិភាគតិច

(VOVWORLD) - នាថ្ងៃទី២៧ខែតុលា រដ្ឋសភា បានបន្ត ពិភាក្សាអំពីផែនការអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ច - សង្គមឆ្នាំ២០១៨ និងរយៈពេល៣ឆ្នាំនៃការអនុវត្តផែ ...
កិច្ចប្រជុំលើកទី៦រដ្ឋសភាវៀតណាមនីតិកាលទី១៤បានប្រារព្ធយ៉ាងមហោឡារិក

កិច្ចប្រជុំលើកទី៦រដ្ឋសភាវៀតណាមនីតិកាលទី១៤បានប្រារព្ធយ៉ាងមហោឡារិក

(VOVWORLD) - កិច្ចប្រជុំលើកទី៦ រដ្ឋសភាវៀតណាមនីតិកាលទី១៤ បានប្រារព្ធយ៉ាងមហោឡារិកនៅវិមានរដ្ឋសភា នៃរដ្ឋធានីហាណូយ ដោយមានការចូលរួមរបស់ ...
កិច្ចប្រជុំលើកទី៥ រដ្ឋសភាវៀតណាមនីតិកាលទី១៤បានបិទបញ្ចប់ប្រកបដោយជោគជ័យ

កិច្ចប្រជុំលើកទី៥ រដ្ឋសភាវៀតណាមនីតិកាលទី១៤បានបិទបញ្ចប់ប្រកបដោយជោគជ័យ

(VOVWORLD) -នាព្រឹកថ្ងៃទី១៥មិថុនានៅវិមានរដ្ឋសភានៃរដ្ឋធានីហាណូយ រដ្ឋសភាវៀតណាមនីតិកាលទី១៤បានបើកសម័យប្រជុំបិទបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំលើកទី៥។
កិច្ចប្រជុំលើកទី៤ រដ្ឋសភាវៀតណាមនីតិកាលទី១៤បានបិទបញ្ចប់ប្រកបដោយជោគជ័យ

កិច្ចប្រជុំលើកទី៤ រដ្ឋសភាវៀតណាមនីតិកាលទី១៤បានបិទបញ្ចប់ប្រកបដោយជោគជ័យ

(VOVWORLD) -កិច្ចប្រជុំលើកទី៤ រដ្ឋសភា វៀតណាមនីតិកាលទី១៤បានបិទបញ្ចប់ប្រ កបដោយជោគ ជ័យនារសៀលថ្ងៃទី២៤វិច្ឆិកានៅទីក្រុងហាណូយ។
សម័យប្រជុំលើកទី៤ រដ្ឋសភាវៀតណាមនីតិកាលទី១៤៖ផ្លាស់ប្តូរថ្មី ប្រជាធិបតេយ្យនិងប្រសិទ្ធភាព

សម័យប្រជុំលើកទី៤ រដ្ឋសភាវៀតណាមនីតិកាលទី១៤៖ផ្លាស់ប្តូរថ្មី ប្រជាធិបតេយ្យនិងប្រសិទ្ធភាព

(VOVWORLD) -ក្រោយរយះពេលមួយខែធ្វើការ សម័យប្រជុំលើកទី ៤ នៃរដ្ឋសភាវៀតណាមនីតិកាលទី XIV បានបិទនៅថ្ងៃទី ២៤ ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ ២០១៧ នៅទីក្រុ ...
បន្តសកម្មភាពនៃកិច្ចប្រជុំលើកទី៤រដ្ឋសភាវៀតណាមនីតិកាលទី១៤

បន្តសកម្មភាពនៃកិច្ចប្រជុំលើកទី៤រដ្ឋសភាវៀតណាមនីតិកាលទី១៤

(VOVWORLD) -បន្តកម្មវិធីធ្វើការនៃកិច្ចប្រជុំលើកទី៤ រដ្ឋសភាវៀតណាមនីតិកាលទី១៤ នាព្រឹក ថ្ងៃទី២៧តុលា អង្គប្រជុំបានពិភាក្សាលើរបាយការស្រ ...
កិច្ចប្រជុំលើកទី៤ រដ្ឋសភាវៀតណាមនីតិកាលទី១៤នឹងបានប្រារព្ធនាថ្ងៃទី២៣តុលា

កិច្ចប្រជុំលើកទី៤ រដ្ឋសភាវៀតណាមនីតិកាលទី១៤នឹងបានប្រារព្ធនាថ្ងៃទី២៣តុលា

(VOVWORLD) -នារសៀលថ្ងៃទី២០តុលានៅវិមានរដ្ឋសភា អគ្គលេខាធិការរដ្ឋសភានិងជាប្រធាន ខុទ្ទកាល័យរដ្ឋសភា លោក Nguyen Hanh Phuc បានអញ្ជើញជាអធី ...
សម័យប្រជុំលើកទី ៣ រដ្ឋសភាវៀតណាមនីតិកាលទី ១៤៖ ផ្លាស់ប្តូរថ្មីនិងសាមគ្គីភាពដើម្បីផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាជន

សម័យប្រជុំលើកទី ៣ រដ្ឋសភាវៀតណាមនីតិកាលទី ១៤៖ ផ្លាស់ប្តូរថ្មីនិងសាមគ្គីភាពដើម្បីផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាជន

(VOVWORLD) - នាព្រឹកថ្ងៃទី ២១ មិថុនា សម័យប្រជុំលើកទី ៣ រដ្ឋសភា វៀតណាមនីតិកាលទី ១៤ បានបិទបញ្ចប់ក្រោយរយៈពេល ៤ សប្តាហ៍ធ្វើការ។ ចំណុចល ...