រដ្ឋមន្រ្តីហិរញ្ញវត្ថុនៃបណ្តាប្រទេស G7 ពិភាក្សាពីយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់ជំរុញសេដ្ឋកិច្ច

រដ្ឋមន្រ្តីហិរញ្ញវត្ថុនៃបណ្តាប្រទេស G7 ពិភាក្សាពីយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់ជំរុញសេដ្ឋកិច្ច

(VOVWORLD) - កិច្ចពិភាក្សានេះត្រូវបានធ្វើឡើងតាមរយៈទូរស័ព្ទ ដោយមានការចូលរួមពីមន្រ្តីហិរញ្ញវត្ថុឈានមុខគេនៃប្រទេស កាណាដា បារាំង អាល្ល ...
COVID-19៖ បណ្តាប្រទេស G7 ប្តេជ្ញាចិត្តចំពោះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ

COVID-19៖ បណ្តាប្រទេស G7 ប្តេជ្ញាចិត្តចំពោះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ

(VOVWORLD) - នាថ្ងៃទី ១២ ខែមីនា ក្រុមប្រទេសឧស្សាហកម្ម ឈានមុខគេទាំង ៧ នៅលើពិភពលោក (G7) បានសង្កត់ធ្ងន់លើ ការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់ខ្លួន ច ...