ទិវាជាតិវៀតណាមនៅEXPO Milan 2015

ទិវាជាតិវៀតណាមនៅEXPO Milan 2015

(VOVworld)- ទិវាជាតិវៀតណាមបានប្រព្រឹត្តទៅនាថ្ងៃទី១៧តុលា នៅ មជ្ឈមណ្ឌលតាំងពិព័រណ៍ពិភពលោក EXPO 2015 នៅក្រុង Milan