កំពង់ផែ Da Nang ទទួលជើងនាវាដំបូងនៃឆ្នាំថ្មី ២០២៣

(VOVWORLD) - គោលដៅអាជីវកម្មនៃកំពង់ផែ Da Nang ក្នុងឆ្នាំ ២០២២ សម្រេចទៅតាម ផែនការជាមូលដ្ឋាន ប្រាក់ចំណូលកើនឡើង ១០% ប្រាក់ចំណេញកើនឡើង ១៣% បើធៀបនឹងឆ្នាំ ២០២១។ 

កំពង់ផែ Da Nang ទទួលជើងនាវាដំបូងនៃឆ្នាំថ្មី ២០២៣ - ảnh 1ក្នុងឆ្នាំ ២០២៣ កំពង់ផែ Da Nang ខិតខំសម្រេចបានកំណើនពី ៤-៦%។ (រូបថត៖ VOV)

ថ្ងៃទី ២ ខែមករា ពោលគឺ ថ្ងៃទី ១ នៃបុណ្យតេត នៅកំពង់ផែ Tien Sa ក្រុមហ៊ុន ភាគហ៊ុនកំពង់ផែ Da Nang បានទទួលស្វាគមន៍ជើងនាវាកុងតឺន័រដំបូងបង្អស់នៃឆ្នាំថោះ បញ្ចស័ក ឆ្នាំ២០២៣។

គោលដៅអាជីវកម្មនៃកំពង់ផែ Da Nang ក្នុងឆ្នាំ ២០២២ សម្រេចទៅតាម ផែនការជាមូលដ្ឋាន ប្រាក់ចំណូលកើនឡើង ១០% ប្រាក់ចំណេញកើនឡើង ១៣% បើធៀបនឹងឆ្នាំ ២០២១។ នៅឆ្នាំ ២០២៣ កំពង់ផែ Da Nang ខិតខំបង្កើនការដឹកជញ្ជូន ទំនិញឆ្លងកាត់កំពង់ផែ យ៉ាងហោចណាស់ ២% បើធៀបនឹង ឆ្នាំ ២០២២ ប្រាក់ចំណូល និងប្រាក់ចំណេញកើនឡើងយ៉ាងហោចណាស់ ពី ៤-៦% បើធៀបនឹងឆ្នាំ ២០២២៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ