ខេត្ត Quang Ninh កែលំស្ថានីយ៍ផ្សាយ wifi ឥតគិតថ្លៃបំរើឲ្យឆ្នាំទេសចរណ៍ជាតិ ២០១៨

(VOVWORLD) - ដើម្បីបំរើតម្រូវការព័ត៌មាននិងឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណែត កាន់តែកើនឡើងនៃភ្ញៀវទេសចររាប់លាននាក់ដែលនឹងមកទស្សនានៅខេត្ត Quang Ninh នាឆ្នាំ ២០១៨ សម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុនប្រៃសនីយ៍ទូរគមនាគមន៍វៀតណាម VNPT ទើបនឹងដំណើរ ការលើកកំពស់ហេដ្ឋរចនាសម្ព័ន្ធបណ្តាញអ៊ីធឺណែត ដម្លើងស្ថានីយ៍ផ្សាយរលក 4G។ 
ខេត្ត Quang Ninh កែលំស្ថានីយ៍ផ្សាយ wifi ឥតគិតថ្លៃបំរើឲ្យឆ្នាំទេសចរណ៍ជាតិ ២០១៨  - ảnh 1 ខេត្ត Quang Ninh កែលំស្ថានីយ៍ផ្សាយ wifi ឥតគិតថ្លៃបំរើឲ្យឆ្នាំទេសចរណ៍ជាតិ ២០១៨ 

(VOVworld) – ដើម្បីបំរើតម្រូវការព័ត៌មាននិងឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណែត កាន់តែកើនឡើងនៃភ្ញៀវទេសចររាប់លាននាក់ដែលនឹងមកទស្សនានៅខេត្ត Quang Ninh នាឆ្នាំ ២០១៨ សម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុនប្រៃសនីយ៍ទូរគមនាគមន៍វៀតណាម VNPT ទើបនឹងដំណើរ ការលើកកំពស់ហេដ្ឋរចនាសម្ព័ន្ធបណ្តាញអ៊ីធឺណែត ដម្លើងស្ថានីយ៍ផ្សាយរលក 4G។ មានស្ថានីយ៍ផ្សាយ wifi ឥតគិតថ្លៃចំនួន ១០០ ត្រូវបានកែលំអ រួមមានស្ថានីយ៍ចំនួន ៤១ ក្នុងទីក្រុង ស្ថានីយ៍ចំនួន ៣៥ លើកោះ Co To និងស្ថានីយ៍ចំនួន ១៧ នៅទីកន្លែងទៅដល់លើសមុទ្ររបស់ភ្ញៀទេសចរ៕ 

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ