ជំរុញថែមទៀតទំនាក់ទំនងសហប្រតិបត្តិការយុទ្ធសាស្ត្រវៀតណាម-សិង្ហបុរី

ជំរុញថែមទៀតទំនាក់ទំនងសហប្រតិបត្តិការយុទ្ធសាស្ត្រវៀតណាម-សិង្ហបុរី - ảnh 1
ជំរុញថែមទៀតទំនាក់ទំនងសហប្រតិបត្តិការយុទ្ធសាស្ត្រវៀតណាម-សិង្ហបុរី

          (VOV)_ទទួលសេចក្ដីអញ្ជើញរបស់ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាម លោក ​Truong
Hoa Binh ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីសម្របសម្រួល​បញ្ហាសន្តិ​សុខ​ជាតិសិង្ហបុរី 
Tieu Chi Hien មកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅវៀតណាម ​ចាប់ពីថ្ងៃទី​១២ដល់ថ្ងៃទី១៤កញ្ញា។ 
នៅក្នុងជំនួបសន្ទនារវាងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាម លោក Truong Hoa Binh និង
ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី​សិង្ហបុរីលោក Tieu Chi Hien​ ប្រព្រឹត្តទៅនាថ្ងៃទី១២ កញ្ញា ភាគីទាំង
ពីរបានពិភាក្សានិងឯកភាពបង្កើនកិច្ច​សហប្រតិបត្តិការការពារជាតិ សន្តិសុខ។ ឧប
នាយករដ្ឋមន្ត្រីឯកភាពបន្ត​រួមសហការ និងគាំទ្រគ្នាទៅវិញទៅមក នៅក្នុងបណ្ដាវេទិ
កាតំបន់និងអន្តរជាតិ ​ពិសេសគឺក្នុងអាស៊ាននិងអង្គការសហប្រជាជាតិ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ