តួនាទីដ៏សំខាន់នៃពាណិជ្ជកម្មក្នុងការជំរុញសមភាពយេនឌ័រ

(VOVWORLD) - អង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក (WTO) និងធនាគារពិភពលោក (WB) កាលពីថ្ងៃទី ២ ខែសីហាបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍មួយដែលមានចំណងជើងថា“ ស្ត្រីនិងពាណិជ្ជកម្ម៖ តួនាទីនៃពាណិជ្ជកម្មក្នុងការជំរុញសមភាពយេនឌ័រ” ។ 
តួនាទីដ៏សំខាន់នៃពាណិជ្ជកម្មក្នុងការជំរុញសមភាពយេនឌ័រ - ảnh 1WTO និងWB កាលពីថ្ងៃទី ២ ខែសីហាបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍មួយដែលមានចំណងជើងថា“ ស្ត្រីនិងពាណិជ្ជកម្ម៖ តួនាទីនៃពាណិជ្ជកម្មក្នុងការជំរុញសមភាពយេនឌ័រ” (រូបថត៖ Vietnamplus.vn)

របាយការណ៍នេះបានផ្តល់នូវសំណុំទិន្នន័យថ្មី ហើយបានធ្វើការវិភាគថា តើធ្វើយ៉ាងដូចម៉្ដេច ដើម្បីស្ត្រីអាចទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីការធ្វើពាណិជ្ជកម្មដោយស្មើភាពគ្នាជាមួយបុរស អំពីបញ្ហាប្រាក់បៀវត្ស សុខុមាលភាព និងគុណភាពការងារ។ របាយការណ៍នេះក៏បានផ្តល់នូវសំណុំទិន្នន័យបែងចែកតាមភេទ តាមវិស័យការងារនៅក្នុងប្រទេសចំនួន ៧២ បទប្បញ្ញត្តិទាក់ទងនឹងបញ្ហាសមភាពយេនឌ័រ ក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មក្នុងតំបន់។

យោងតាមរបាយការណ៍បានឲ្យដឹងថា៖ សកម្មភាពពាណិជ្ជកម្មអាចជួយបង្កើនប្រាក់បៀវត្ស កែលម្អលក្ខខ័ណ្ឌការងារ និងជំរុញសមភាពយេនឌ័រ។ បណ្ដានិន្នាការសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មនាពេលបច្ចុប្បន្ននៅលើពិភពលោកដូចជា ការកើនឡើងនៃវិស័យសេវាកម្ម ការពង្រីកខ្សែសង្វាក់តម្លៃពិភពលោក ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថលក៏បន្តបើកឱកាសសម្រាប់ការផ្តល់សិទ្ធិដល់ស្ត្រីផងដែរ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ