ប្រធានក្រុមប្រឹក្សារអឺរ៉ូបនឹងមានដំណើរទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការនៅវៀតណាម

(VOVworld) – តាមសេចក្តីអញ្ជើញរបស់ប្រធានរដ្ឋវៀតណាម លោក Truong Tan
Sang ប្រធានក្រុមប្រឹក្សារអឺរ៉ូប លោក Herman Van Rompuy នឹងអញ្ជើញមានដំណើរ
ទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការនៅវៀតណាម ចាប់ពីថ្ងៃទី ៣១ តុលា ដល់ទី ២ វិច្ឆិការ ឆ្នាំ
២០១២។ ដំណើរទស្សកិច្ចនៅវៀតណាមរបស់ប្រធានក្រុមប្រឹក្សារអឺរ៉ូបគឺសំដៅ
សម្តែងនូវការយកចិត្តទុកដាក់ដល់តួនាទីដ៏សំខាន់របស់វៀតណាមលើឆាក
អន្តរជាតិ ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ និងអះអាងនូវគោលបំណងបង្កើនកិច្ចសហប្រតិ
បត្តិការទ្វេភាគីក្នុងក្របខ័ណ្ឌសហប្រតិបត្តិការនៃកិច្ចព្រមព្រៀង PCA ។ ក្រៅពី
នោះ ភាគីទាំង ២ នឹងផ្លាស់ប្តូរអំពីបញ្ហាអន្តរជាតិនិងតំបន់និងវិធានការសំដៅបង្កើន
ទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីលើបណ្ដាវេទិការពហុភាគី ក្នុងតំបន់និងលើសកលលោកឲ្យខ្លាំង
ក្លាថែមទៀត៕
ប្រធានក្រុមប្រឹក្សារអឺរ៉ូបនឹងមានដំណើរទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការនៅវៀតណាម  - ảnh 1
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសវៀតណាម Pham Binh Minh និងប្រធានក្រុមប្រឹក្សារអឺរ៉ូប Herman Van Rompuy (Image: Internet)

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ