“ផ្សារណាត់ផ្លាស់ប្តូរពាណិជ្ជកម្មទំនិញនាំចេញ Zhejiang”

ចាប់ពីថ្ងៃទី ១៦ ដល់ទី ១៨ ឧសភា នៅមជ្ឃមណ្ឌលពិព័ណ៍អន្តរជាតិហាណូយ មន្ទីឧស្សាហពាណិជ្ជកម្មខេត្ត Zhejiang (ចិន) គួបផ្សំជាមួយក្រុមហ៊ុន Vinexad ចំណុះក្រសួងឧស្សាហពាណិជ្ជកម្មវៀតណាម បានរៀបចំ “ផ្សារណាត់ផ្លាស់ប្តូរ
ពាណិជ្ជកម្ម ទំនិញនាំចេញ Zhejiang”។ ផ្សារណាត់លើកនេះ មានការចូលរួម
របស់ក្រុមស៊ុនជួរមុខរបស់ ខេត្ត Zhejiang (ចិន) ចំនួន ១៥០។ ជាមួយគោលដៅ
ឧទ្ទេសនាមអំពីសក្តានុភាព សហប្រតិបត្តិការធើ្វអាជិវកម្ម អំពីការនាំចេញទំនិញ
តំបាញកាត់ដេរ ដែលជាប្រៀបខ្លាំងរបស់ ខេត្ត Zhejiang ផ្សារណាត់ផ្លាស់ប្តូ
ពាណិជ្ជកម្មទំនិញនាំចេញ Zhejiang គឺជា ឱកាសល្អ ដើម្បី អង្គភាពអាជីវកម្មតម្បាញ
កាត់ដេរវៀតណាម ជ្រើសរើសប្រភពវត្ថុធតុដើមមានគុណភាពខ្ពស់ តំលៃប្រគួត
ប្រជែង សមស្រប់ជាមួយការផលិតមុខទំនិញតម្បាញកាត់ដេរនាំចេញរបស់ខ្លួន ។
ទន្ទឹមនឹងនោះ ជំរុញការជួបប្រាស្រ័យសេដ្ឋកិច្ច រវាងបណ្ដាអង្គភាពអាជីវកម្ម
វៀតណាម ជាមួយអង្គភាពអាជីវកម្មខេត្ត Zhejiang (ចិន) ឲ្យខ្លាំងក្លាថែមទៀត៕

“ផ្សារណាត់ផ្លាស់ប្តូរពាណិជ្ជកម្មទំនិញនាំចេញ Zhejiang” - ảnh 1
“ផ្សារណាត់ផ្លាស់ប្តូរពាណិជ្ជកម្ម ទំនិញនាំចេញ Zhejiang”
(Image: Internet)

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ