ភាពតានតឹងឡើងជណ្តើរនៅតំបន់ Gaza

(VOVWORLD) - នាថ្ងៃទី ១១ ឧសភា បណ្ដាបុគ្គលិកសុខាភិបាលប៉ាឡេស្ទីនបានឲ្យដឹងថា៖ កងទ័ពអ៊ីស្រាអែលបានបាញ់ស្លាប់ជនប៉ាឡេស្ទីនម្នាក់ហើយធ្វើឲ្យមនុស្សយ៉ាង ហោចណាស់ចំនួន ១៧០ នាក់ទៀតរងរបួសនៅតំបន់ Gaza ក្នុងកាលៈទេសៈ រលកបាតុកម្មប្រឆាំងជំទាស់អ៊ីស្រាអែលនៅទីនេះបានឈានដល់សប្តាហ៍ទី ៧។ 
ភាពតានតឹងឡើងជណ្តើរនៅតំបន់ Gaza  - ảnh 1 ភាពតានតឹងឡើងជណ្តើរនៅតំបន់ Gaza 

នាថ្ងៃទី ១១ ឧសភា បណ្ដាបុគ្គលិកសុខាភិបាលប៉ាឡេស្ទីនបានឲ្យដឹងថា៖ កងទ័ពអ៊ីស្រាអែលបានបាញ់ស្លាប់ជនប៉ាឡេស្ទីនម្នាក់ហើយធ្វើឲ្យមនុស្សយ៉ាង ហោចណាស់ចំនួន ១៧០ នាក់ទៀតរងរបួសនៅតំបន់ Gaza ក្នុងកាលៈទេសៈ រលកបាតុកម្មប្រឆាំងជំទាស់អ៊ីស្រាអែលនៅទីនេះបានឈានដល់សប្តាហ៍ទី ៧។ ដូច្នេះ បរិមាណជនត្រូវស្លាប់ក្នុងបណ្ដាការប៉ះទង្គិចរវាងបាតុករនិងកងទ័ព អ៊ីស្រាអែលបានឡើងដល់ចំនួន ៤៤ នាក់។ តាមគំរោង ការធ្វើបាតុកម្មនឹងឡើង កំពូលនាថ្ងៃទី ១៥ ឧសភា ខាងមុខ។ សហគមន៍អន្តរជាតិបានរិះគន់ទង្វើរបស់ កងទ័ពអ៊ីស្រាអែលជាច្រើនលើកជាច្រើនសារដែលបានប្រើប្រាស់គ្រាប់ពិតទៅ លើបាតុករនានា៕  

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ