មជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍន៍វប្បធម៌ Hung Vuong ត្រូវបានបង្ហាញមុខ

មជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍន៍វប្បធម៌ Hung Vuong ត្រូវបានបង្ហាញមុខ - ảnh 1
មជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍន៍វប្បធម៌ Hung Vuong ត្រូវបានបង្ហាញមុខ

          (VOV)_នាថ្ងៃទី១៥ ឧសភា នៅទីក្រុងហាណូយ ​​មជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវ​និងអភិវឌ្ឍន៍
វប្បធម៌ Hung Vuong ត្រូវបានបង្ហាញវត្តមានជាផ្លូវការ​។​មជ្ឈមណ្ឌលនេះ​ត្រូវបានបង្កើត
ឡើង ដោយមានភារកិច្ចស្រាវជ្រាវ អភិវឌ្ឍន៍វប្បធម៌រជ្ជ​កាល​ស្ដេច Hung តំលៃ​​រូបី អរូបី
 តំលៃមនុស្សសាស្ត្រ និងសេចក្ដី​ស្រឡាញ​រវាងមនុស្សជាមួយមនុស្ស ក្នុងខឿនវប្បធម៌ 
Van Lang។ 

          នាបច្ចុប្បន្ន មជ្ឈមណ្ឌលកំពុងឃោសនានិងចលនាអនុវត្ត​សាងសង់វិហារ  ស្ដេច 
Hung នៅ​តំបន់មួយចំនួន។ នោះគឺសំណងវិហារស្ដេច Hung និងប្រាសាទស្ដេច Hung
 នៅស្រុកកោះ Phu Quoc ខេត្ត Kien Giang ព្រមទាំងវិហារនិងទីធ្វើសក្ការបូជាស្ដេច Hung
 ​នៅស្រុកកោះ Truong Sa ខេត្ត Khanh  Hoa ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ